Nowa Rada Informatyzacji

Znamy nowy skład Rady Informatyzacji.

Znamy nowy skład Rady Informatyzacji.

W skład rady drugiej kadencji, której przewodniczył będzie Prof. Zdzisław Szyjewski (PTI) weszli Jerzy Kisielnicki (Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej), Maria Elżbieta Orłowska (MNiSW), Włodzimierz Marciński (MSZ), Dariusz Bogdan (MG), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (UKIE), Andrzej Panasiuk (MI), Nikodem Bończa Tomaszewski (Archiwa Państwowe), Janusz Sitkowski (PKN), Tomasz Schweitzer (PKN), Jan Maciej Czajkowski (Unia Metropolii Polskich), Krystyna Nowak (Związek Województw RP), Sławomir Kopeć (Związek Województw RP), Rudolf Borusiewicz (Związek Powiatów Polskich), Paweł Tomczak (Związek Gmin Wiejskich RP), Henryk Krawczyk (Politechnika Gdańska), Zbigniew Nahorski (Instytut Badań Systemowych PAN), Roman Wantoch-Rekowski (WAT), Wacław Iszkowski (PIIT), Jarosław Tworóg (KIGEiT) oraz Krzysztof Głomb (Stowarzyszenie "Miasta w Internecie").


TOP 200