Nowa Era Informixa

Dotychczas użytkownicy systemu zarządzania bazami danych Informix mieli do dyspozycji produkty do opracowania aplikacji znakowych, działających na terminalach unixowych; częściej jednak korzystali z narzędzi CASE i programów 4GL opracowanych przez niezależnych producentów oprogramowania oraz narzędzi do opracowania aplikacji do Windows.

Dotychczas użytkownicy systemu zarządzania bazami danych Informix mieli do dyspozycji produkty do opracowania aplikacji znakowych, działających na terminalach unixowych; częściej jednak korzystali z narzędzi CASE i programów 4GL opracowanych przez niezależnych producentów oprogramowania oraz narzędzi do opracowania aplikacji do Windows.

Ze względu na niezbyt dokładną integrację tych narzędzi z systemami zarządania bazami danych Informix, wprowadzały one wiele własnego kodu do aplikacji, co utrudniało uruchamianie większych aplikacji na PC. Sporo kłopotów programistom sprawiał także problem elastycznego podziału aplikacji na część uruchamianą na PC i część uruchamianą na serwerze baz danych. Obecnie dostępne są nowe narzędzia obiektowe Informix NewEra do przygotowania aplikacji bazodanowych.

NewEra rozwiązuje te problemy w sposób dogodny zarówno dla użytkownika aplikacji końcowej, jak i dla programisty. NewEra jest to zestaw narzędzi, oferujący niektóre możliwości typowe dla współczesnych narzędzi CASE oraz wiele możliwości języków programowania 4GL. Umożliwia także wykorzystanie gotowych modułów, opracowanych za pomocą języków 3GL.

W NewEra zastosowano koncepcję tzw. superview i supertabel z bazy danych. Administrator bazy danych definiuje połączenia między tabelami bazy lub wyciągi (view), które są następnie używane do przygotowania aplikacji w taki sam sposób jak faktycznie istniejące tabele bazy; programista ani użytkownik nie musi nawet wiedzieć, że korzysta z wirtualnych obiektów bazy. Dostęp do innych baz danych zapewniają sterowniki ODBC z pakietu Intersolv Q+E, zaś do danych zgromadzonych w dawnych systemach zarządzania danymi - sterowniki EDA/SQL.

Pakiet NewEra jest przeznaczony dla klientów (aplikacji użytkownika) w środowisku Windows. Do uruchamiania pakietu NewEra konieczny jest komputer z procesorem co najmniej 486 i pamięcią 16 MB RAM, natomiast do uruchamiania aplikacji wystarcza komputer z procesorem 386 i pamięcią 8 MB.

Pakiet NewEra składa się z następujących, zasadniczych elementów:

* Window Painter - narzędzie wizualne do tworzenia formatek ekranowych i łączenia ich z danymi z bazy.

* Application Builder - pozwala na dodanie reguł aplikacji i innego kodu źródłowego do aplikacji. Automatyzuje wiele prac związanych z przygotowaniem kodu do kompilacji - zarządzaniem modułami programowymi w ramach projektu, ich kompilacją i uaktualnianiem.

* Debugger do uruchamiania aplikacji.

* ViewPoint Pro - jest narzędziem do administrowania bazami danych, przeglądania ich zawartości lub przygotowania zapytań ad hoc.

* Dwie obiektowe biblioteki klas. Visual Class Library jest używana przez Window Painter do generacji kodu dla elementów graficznych na ekranie monitora. Connectivity Class Library służy zarówno do łączenia się z bazami danych Informix, jak i z innymi bazami.

Pakiet NewEra korzysta z własnego języka programowania, ale produkuje kod wynikowy w interpretowanym języku pośrednim (tzw. pýcode) lub w języku C, który po skompilowaniu daje bardzo szybką aplikację.

Informix NewEra jest już dostępna w wersji dla programisty i w postaci modułu run-time, służącego do uruchamiania aplikacji klienta.


TOP 200