Novitus kupuje firmę LSI Software

Obie firmy podpisały umowę inwestycyjną, na podstawie której nowosądecka spółka przejmie pełną kontrolę nad łódzkim producentem oprogramowania.

Operacja rozpisana jest na dwa etapy. W pierwszym Novitus nabędzie 32,9% akcji LSI za 4,35 mln zł (po 3 zł za akcję). LSI Software wyda pozyskane fundusze na rozwój, w tym wzmocnienie sieci dystrybucji i rozwój platformy internetowej dla branży gastronomicznej Horeca online. Spółka rozpocznie też prace nad nowymi produktami bazującymi na autorskim systemie ERP.

Cena została ustalona na podstawie średniego kursu LSI Software z marca br. Obecnie kapitał zakładowy LSI dzieli się na 3,26 mln akcji, z czego 1,09 mln to papiery uprzywilejowane (w głosach 5:1), należące do Grzegorza Siewiery, prezesa firmy. Sprzeda on też Novitusowi 100 tys. akcji LSI po 10 zł. Zgodzi się ponadto na pozbawienie uprzywilejowania reszty posiadanych walorów.

Realizacja drugiego etapu umowy jest rozpisana na lata 2010-2013. W tym okresie obecni najwięksi akcjonariusze LSI będą mogli wezwać Novitusa do odkupienia ich walorów pod warunkiem, że zysk na akcję firmy będzie zwiększał się co roku o 15%. Jeśli warunek zostanie spełniony, Novitus będzie musiał płacić za papiery LSI Software w kolejnych transzach coraz wyższą cenę. Jeśli warunek nie zostanie dotrzymany, Novitus będzie mógł wezwać tych udziałowców do sprzedaży akcji, ale już po znacznie niższej cenie.


TOP 200