Novell zmniejsza liczbę centrów szkoleniowych

Novell zredukuje liczbę autoryzowanych centrów szkoleniowych NAEC (Novell Authorised Education Centres) w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Jak twierdzą przedstawiciele firmy, ma to się przyczynić do podwyższenia jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Novella.

Novell zredukuje liczbę autoryzowanych centrów szkoleniowych NAEC (Novell Authorised Education Centres) w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Jak twierdzą przedstawiciele firmy, ma to się przyczynić do podwyższenia jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Novella.

Liczba partnerów NAEC zostanie zmniejszona z 240 do 140 w 21 krajach regionu EMEA, w tym w Polsce. W roku 1998 w ośrodkach Novella przeszkolono ponad 60 tys. specjalistów. W Polsce tylko 3 spośród 18 ośrodków edukacyjnych nie będzie miało przedłużonych kontraktów.

Novell w listopadzie ub.r. zreformował już kanały dystrybucyjne, co miało podnieść jakość sprzedaży. Przedstawiciele firmy uważają, że mniejsza liczba partnerów ułatwia utrzymanie wysokiego poziomu usług zgodnych ze standardami określonymi w umowach.