Novell zarzuca sieć

Jednym z najpopularniejszych sposobów komunikacji między komputerami jest ich łączenie w sieć, a jednym z najpopularniejszych systemów sieciowych jest NetWare firmy Novell. Systemów NetWare jest zainstalowanych w świecie ponad 700 tys., daje to prawie 7 mln użytkowników i ciągle ich przybywa, również w Polsce.

Jednym z najpopularniejszych sposobów komunikacji między komputerami jest ich łączenie w sieć, a jednym z najpopularniejszych systemów sieciowych jest NetWare firmy Novell. Systemów NetWare jest zainstalowanych w świecie ponad 700 tys., daje to prawie 7 mln użytkowników i ciągle ich przybywa, również w Polsce. Ostatnio Novell zwiększył swoje zainteresowanie krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Tworzy on w nich sieć sprzedaży.

W Polsce działają już oficjalni dystrybutorzy Novella. Są to firmy: Softtronik, Techmex i Roem. Oficjalnym dostawcą sprzętu i oprogramowania sieciowego, czyli „system integratorem" jest Dom Handlowy Informatyki (DHI). Każda z wymienionych firm wybrała swych sprzedawców, którzy aby dostać tytuł autoryzowanego sprzedawcy (authorised resel-ler) Novella musieli przejść intensywne szkolenie, a następnie testowy egzamin. Pozytywny wynik egzaminu zapewnia autoryzacje tylko na rok, po czym trzeba ponownie stanąć do egzaminu i go zaliczyć. Jest to sposób akceptacji sprzedawców przez Novella na całym świecie.

Spotkanie kandydatów na polskich sprzedawców Novella odbyło się w warszawskim hotelu Holiday Inn 14 i 15 maja br. Pierwszego dnia odbyło się prawie sześciogodzinne szkolenie prowadzone przez Gittę Holloch i Hansa Krogull z europejskiego przedstawicielstwa Novella w Dues-seldorfie. Drugiego dnia odbył się egzaminacyjny test.

Do egzaminu stanęło 61 firm rekomendowanych przez dystrybutorów. Soft-tronik zgłosił ich najwięcej, bo aż 30, Techmex - 13, Roem i DHI po 9. Reprezentacje firm składały się z dwóch osób - handlowca i technika, średnia ich wyników była wynikiem firmy. W Polsce próg ustawiono na 60% dobrych odpowiedzi. Okazało się, że był on za wysoki dla 7 firm, które nie zaliczyły testu. Dla wielu było zaskoczeniem, że wśród nich znalazły się m.in. takie firmy, jak ECS,Interams i DHN. Różnie mówiono o poziomie odpowiedzi na pytania testowe, przeważała jednak opinia, że polskie firmy dobrze się zaprezentowały.

Na zakończenie spotkania, po ogłoszeniu wyników, zwycięskim firmom wręczono specjalne tablice autoryzowanego sprzedawcy Novella na rok 1992. Ciekawostką jest to, że w spotkaniu brała udział litewska firma z Wilna Compidea Lithuania i również ona została autoryzowanym sprzedawcą Nowela.

Autoryzowani sprzedawcy Novella w Polsce:

• Katowice -AGAPOL,KLK,NEXTER,VENCO

• Wrocław - REX, SKYUNE, HERKULES, Surfland, IKS

• Gdańsk - SAMBĄ KONCEPT-SWISEXE, Soft-tronik, DEMOS

• Poznań - SOFTLAN, SOFTOP, BANKSOFT, Adva-Com, PZ Alma, VitaBest, GRAWIS

• Kraków - Zakład Systemów Komputerowych, doc-tor Q, INFO-COO", KONCEPT, Qumak, PETROINFO-FORM

• Radom-KOMTECH

• Warszawa - COPACT, APEHM, Kompakt, Mes-comp, Soft-tronik, Topaz, Unisoft, ICS

• Szczecin - PROGEL, Heuthes, Radunix

• Łódź-SPIN, Promise, Soi

• Gliwice-Elinor,JUNISOFTEX,MEGA

• Opole-ALMATEX

• Konin -Team

• Sieradz -lnwar

• Bydgoszcz - Mikrotech

• Nowy Sącz -Optimus

• Lublin-SKT

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200