Novell zarządza NT

NDS dla NT pozwala na administrowanie systemem Microsoftu za pomocą aplikacji NWAdmin.

NDS dla NT pozwala na administrowanie systemem Microsoftu za pomocą aplikacji NWAdmin.

Jeszcze w tym roku Novell wprowadzi na rynek drugą wersję usług katalogowych NDS for NT. Produkt, dostępny obecnie w wersji beta, umożliwia przechowywanie lokalnych replik NDS na serwerach Windows NT. Taka integracja usług katalogowych Novella z systemem Microsoftu wpływa na znaczne uproszczenie zarządzania Windows NT i zainstalowanymi na nim aplikacjami.

NDS for NT 1.0 - dostępny od końca ub.r. - miał wiele ograniczeń utrudniających jego wdrażanie. Na serwerach NT instalowany był bowiem wyłącznie tzw. redirector, który przekierowywał wszystkie zapytania klientów i aplikacji sieciowych do serwera NetWare obsługującego usługi katalogowe NDS. Jeśli sieć Windows NT była rozproszona, a serwer NetWare pracował tylko w jednym oddziale firmy, to klienci musieli długo oczekiwać na odpowiedź ze strony NDS-u. Jedynym właściwym rozwiązaniem było stosowanie serwerów NetWare z lokalną repliką NDS wszędzie tam, gdzie pracowały serwery NT.

Problem ten rozwiązuje NDS for NT 2.0, realizujący pełny serwer NDS na platformie Windows NT. Chociaż wersja beta wymaga dysponowania serwerem NetWare, z którego pobiera oryginał drzewa obiektów NDS, to po poprawnym zainstalowaniu produktu na Windows NT serwer NetWare nie jest już potrzebny. Usługi katalogowe są bowiem w pełni replikowane na serwery Windows NT i wzbogacane o obiekty pochodzące z domeny Windows NT, w której pracuje dany serwer NetWare. NDS for NT 2.0 można zainstalować wyłącznie na serwerach pracujących jako kontrolery domenowe (PDC lub BDC), natomiast by jego praca była w pełni poprawna, pakiet musi być zainstalowany na wszystkich tego typu serwerach.

W odróżnieniu od pierwszej wersji produktu nowy NDS oferuje także możliwość pełnego zarządzania serwerami i domenami NT. Realizacja tego zadania odbywa się za pośrednictwem znanej administratorom NetWare aplikacji NWAdmin, umożliwiającej udostępnianie katalogów na serwerach NT, synchronizowanie haseł NT i NDS, a także zarządzanie za pośrednictwem NDS wszystkimi obiektami NT, np. użytkownikami, komputerami i drukarkami.

Integracja z pocztą Exchange

Najważniejszym produktem wchodzącym w skład pakietu Novella jest Mailbox Manager for Exchange. Umożliwia on zrealizowanie funkcji, którą Microsoft zamierza udostępnić dopiero z NT 5.0, czyli pełną synchronizację danych o użytkownikach przechowywanych w ramach serwera Exchange z danymi użytkownika określającymi parametry konta domenowego (przechowywanymi pierwotnie w usługach katalogowych zawartych w Windows NT). Po instalacji tej aplikacji obiekty użytkowników w NDS rozszerzane są o dodatkowe atrybuty, pozwalające zmieścić wszystkie dane importowane z katalogów serwera Exchange.

Administrator może także w pełni zarządzać serwerami pocztowymi Microsoftu z poziomu narzędzia NWAdmin bez potrzeby uruchamiania dedykowanej aplikacji Microsoft Exchange Administrator. Synchronizacja danych między katalogami NDS a Exchange nie jest jednak w pełni automatyczna. Nie ma problemu, jeśli informacje o użytkownikach modyfikowane są z poziomu NWAdmin - wtedy zmiany wprowadzane są też na poziomie serwera Exchange. Jeśli jednak administrator nadal korzysta z aplikacji Microsoft Exchange Administrator, to będzie musiał okresowo wykonywać synchronizację danych z NDS. Informacje wpisywane za pośrednictwem tej aplikacji nie trafiają bowiem do usług katalogowych Novella, lecz bezpośrednio do katalogów Exchange.

Dostępna obecnie wersja beta pakietu Novella współpracuje wyłącznie z serwerem Microsoft Exchange w wersji 5.0 (z zainstalowanym co najmniej Service Pack 1). Dopiero finalna wersja produktu pozwoli synchronizować dane z dostępnym obecnie na rynku Exchange 5.5.

Wartość dodana

Wraz z NDS do NT nabywca otrzyma pakiet ZENworks Starter Pack. Za jego pośrednictwem administrator może dystrybuować aplikacje w sieci i zarządzać ich pracą na stacjach roboczych. Może także zdalnie kontrolować komputery użytkowników.

Mając replikę serwera NDS na Windows NT, możliwe będzie także uruchamianie na tym systemie takich aplikacji, jak GroupWise, ManageWise oraz BorderManager bez konieczności posiadania serwerów NetWare z usługami katalogowymi NDS.

<hr size=1 noshade>NDS for NT 2.0 Beta

Wymagania: Windows NT Server 4.0 (pracujący jako kontroler domeny) z zestawem poprawek Service Pack 3; jeden serwer NetWare 4.x lub 5 z usługami NDS;

Cena: jeszcze nie ustalona

Data premiery: IV kwartał br.

Wersja beta dostępna jest bezpłatnie pod adresem http://www.novell.com/nds/nds4nt.


TOP 200