Novell zakończył trudny rok finansowy

Zysk firmy był dużo mniejszy niż w poprzednim roku. Wiąże się to jednak z inwestycjami dotyczącymi poważnej zmiany w strategii producenta.

W zakończonym 31 października IV kwartale roku finansowego 2000 Novell uzyskał przychód w wysokości 273,3 mln USD, a więc o 21% niższy niż przed rokiem (344,6 mln USD). Firma poniosła w ostatnich trzech miesiącach roku finansowego stratę w wysokości 35 mln USD, podczas gdy rok temu odnotowała zysk na poziomie 73,8 mln USD.

W całym roku finansowym Novell odnotował sprzedaż w wysokości 1,16 mld USD, a więc nieco niższą niż w roku 1999 (1,27 mld USD). Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 49,5 mln USD, a więc prawie czterokrotnie mniej niż w roku ubiegłym (190,7 mln USD).

Jako przyczynę takiego pogorszenia się wyników finansowych firma wskazuje koszty poniesione w związku z restrukturyzacją oraz znaczny spadek sprzedaży produktów.

"To był naprawdę trudny rok. Są jednak oznaki, że przyjęta przez nas strategia jest właściwa. Rozwój usług sieciowych nie był na tyle szybki, aby wyrównać nam nasze inwestycje" - powiedział Eric Schmidt, prezes Novella. Nawiązał on w ten sposób do rozpoczętej wiosną transformacji, w ramach której firma wyodrębniła cztery podstawowe działy i skupiła swoją działalność bardziej na usługach wykorzystujących Internet niż na sprzedaży pakietów oprogramowania.

W ciągu zakończonego roku finansowego sprzedaż gotowego oprogramowania zmniejszyła się aż o 47%, ale stanowiła mniej niż 25% wszystkich przychodów firmy. System operacyjny NetWare, będący sztandarowym produktem Novella, znalazł 24% mniej nabywców. Zdaniem przedstawicieli firmy, częściowy wpływ na taką sytuację miał też z pewnością problem roku 2000, który znacznie ograniczył wydatki przedsiębiorstw pod koniec ub.r.

"Chcemy, aby do końca przyszłego roku Novell był postrzegany jako firma dostarczająca zaawansowaną platformę usług sieciowych, oferujących niezbędną funkcjonalność, w tym bezpieczeństwo, odpowiednią szybkość oraz pełne funkcje zarządzania. Nasza przyszłość oparta jest na usługach sieciowych, umożliwiających połączenie tradycyjnych zasobów informatycznych z bazującymi na Internecie w jednolite rozwiązania dla e-biznesu" - dodał Eric Schmidt.

***

Novell zwalnia 16% pracowników

Słabsze wyniki III kwartału Novella

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200