Novell zaciska pasa

Jak można się było spodziewać finansowe kłopoty Novella skłoniły zarząd do podjęcia trudnej decyzji o redukcji zatrudnienia. W ubiegłym tygodniu podjęto decyzję o zwolnieniu 900 pracowników, co stanowi 16 proc. zatrudnionych i ma przynieść 45 mln USD oszczędności.

Jak można się było spodziewać finansowe kłopoty Novella skłoniły zarząd do podjęcia trudnej decyzji o redukcji zatrudnienia. Nie sprawdziły się jednak spekulacje o możliwości zwolnienia 1/4 zatrudnionych. W ubiegłym tygodniu podjęto decyzję o zwolnieniu 900 pracowników, co stanowi 16 proc. zatrudnionych i ma przynieść 45 mln USD oszczędności.

Redukcje zatrudnienia są rezultatem obniżania kosztów w całej korporacji, lecz nie są to „cięcia horyzontalne” po wszystkich działach. Na przykład Novell Consulting Services, generujący liczące się dla firmy przychody, nie dotknęły żadne redukcje. Zwalnianie pracowników ma miejsce głównie w działach projektowych, związanych z własnymi protokołami Novella, takimi jak IPX i oprogramowanie klienckie (Novell Client for Windows NT). Firma nadal jednak deklaruje zaangażowanie w projekty: NetWare, GroupWise, Border Manager i ZENworks, jak również przyszłe - związane z technologią „odchudzonego klienta”.

Chociaż restrukturyzacja ma przynieść 45 mln USD oszczędności, to jednocześnie zostaną zwiększone wydatki w działach ‘Net Content, ukierunkowanych na produkty związane z Internetem, usługi JustOn i DigitalMe. Po zbilansowanniu oszczędności mają w rezultacie wynieść ok. 20 mln USD.

Ostatecznie jednak Novell, choć trochę „chudszy”, nadal będzie zatrudniać ok. 4600 pracowników na całym świecie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200