Novell wygrywa batalię o prawa do Unixa

Amerykański sąd uznał, że Novell jest właścicielem praw autorskich do Unixa i UnixWare. Sędzia oddalił tym samym zarzuty SCO wobec Novella dotyczące naruszenia kontraktu i zniesławienia.

Amerykański sąd uznał, że Novell jest właścicielem praw autorskich do Unixa i UnixWare. Sędzia oddalił tym samym zarzuty SCO wobec Novella dotyczące naruszenia kontraktu i zniesławienia.

Co więcej, uznał także, że firma ta musi podzielić się z Novellem przychodami z opłat licencyjnych, które niesłusznie pobierała m.in. od firm Sun i Microsoft.

Decyzja ta wydaje się przełomem w trwającej od 2003 r. sprawie. Cztery lata temu SCO pozwała IBM. Koncernowi temu zarzucono, że naruszył prawo autorskie, ofiarując kod Unixa społeczności open source rozwijającej Linuxa. Rok później SCO pozwała także Novella – zarzutem było „bezpodstawne utrzymywanie, że Novell posiada prawa do Unixa”. Sąd orzekł zaś, że właścicielem praw do Unixa i UnixWare jest właśnie Novell, a nie SCO.

Wyrok sądu ma daleko idące konsekwencje, oznacza m.in., że Novell może teraz nakazać SCO wycofanie pozwu przeciwko IBM. "SCO nie ma prawa pozywać IBM o naruszenie praw autorskich, ponieważ sporne prawa nie należą do tej firmy" – tłumaczył sędzia. W werdykcie zakwestionowano również legalność pobierania przez SCO opłat licencyjnych od Suna i Microsoftu. W związku z tym sąd nakazał SCO wypłacenie Novellowi części przychodów z tego tytułu. Dokładnej kwoty na razie nie podano.


TOP 200