Novell wprowadził do sprzedaży NetWare 5 NFS Services

Novell rozpoczął sprzedaż NetWare 5 NFS (Network File System) Services.

Novell rozpoczął sprzedaż NetWare 5 NFS (Network File System) Services.

NetWare 5 NFS jest systemem umożliwiającym komunikację pomiędzy serwerami NetWare 5 a serwerami i stacjami roboczymi, pracującymi pod kontrolą systemu Unix. Najnowsza wersja zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa danych i umożliwia centralne administrowanie, udostępniając użytkownikom przeglądarek WebNFS poprzez Internet lub intranet pliki serwera NetWare 5. Nowy produkt obsługuje także dostęp użytkowników Unixa do pamięci masowych obsługiwanych za pośrednictwem usług Storage Services (NSS).

Produkt jest już dostępny w cenie ok. 3000 USD za licencję dla jednego serwera. Aktualizacja poprzedniej wersji produktu kosztuje ok. 1450 USD.


TOP 200