Novell w natarciu

Rozmowa z dr. Mariusem Kazmierczakiem, odpowiedzialnym w Novell GmbH, Dusseldorf, za program informacji i edukacji dla Professional Developers czyli zarejestrowanych producentów oprogramowania, pracującego w środowisku sieci Novell.

Rozmowa z dr. Mariusem Kazmierczakiem, odpowiedzialnym w Novell GmbH, Dusseldorf, za program informacji i edukacji dla Professional Developers czyli zarejestrowanych producentów oprogramowania, pracującego w środowisku sieci Novell.

- Z jakich krajów pochodzą firmy, zaliczane do grupy Professional Developers.

- Professional Developers Program jest już bardzo rozwinięty w USA i w krajach Europy Zachodniej. Jednak jeszcze wiele obszarów - chodzi o kraje Europy Wschodniej, ale nie tylko - znajduje się w podobnej początkowej fazie rozwoju PDP. Przykładem może być Japonia, obszar zarządzany przez Novell w Hongkongu, a także Australia. W Niemczech zarejestrowanych jest jako Professional Developer już około 300 firm. Mniej więcej 3 tys. firm zabiega o to, by uzyskać status Professional Developer.

- Dosłowne tłumaczenie Novell Professional Developer nie brzmi mile dla ucha. Jakie określenie polskie byłoby najlepsze?

- To fakt, że precyzyjnie tej nazwy przetłumaczyć się nie da. Może: novellowski projektant, albo architekt oprogramowania sieciowego?

- Niektórzy dealerzy skłonni są przyznawać sami sobie status developera. Czy sprzedawcy są automatycznie zaliczani do tej grupy?

- Nie. Kwalifikacja jako Novell Professional Developer odbywa się według specjalnego systemu. Z naszego rozeznania wynika, że 80% dealerów w Polsce jest równocześnie zaangażowanych w projektowanie oprogramowania dla sieci novellowskich. Część z nich uzyskała już status Novell Professional Developer. Jednak samo posiadanie statusu autoryzowanego dealera nie jest jednak w żadnym wypadku warunkiem wystarczającym do tego, by uzyskać tytuł Novell Professional Developer.

- Jakie wobec tego warunki musi spełniać firma ubiegająca się o taki status?

- Powinna być producentem oprogramowania dla sieci novellowskich, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych dla NetWare APIs (*). Powinna być to również firma używająca takich narzędzi programistycznych jak np. NetWare C Compiler, SQL, XQL, Brieve, Xtrieve etc.

- Ale samo napisanie aplikacji czy programu narzędziowego nie wystarczy?

- Z pewnością nie. Oczekujemy, że ubiegający się o tytuł Novell Professional Developer projektant oprogramowania udostępni nam swoją aplikację w wersji dla sieci obsługującej minimum 5 użytkowników. Taki projektant udziela nam również licencji na swój produkt. Licencja ta pozwala Novellowi demonstrować przedłożony produkt i umieszczać informacje o nim w publikacjach Novella. Warunki licencji i czas jej trwania mogą być w każdej chwili zmienione przez twórcę. Jednakże Novell nie będzie się zajmował w żadnym wypadku dystrybucją, sprzedażą lub marketingiem. Ci, którzy w swoim produkcie wykorzystali którykolwiek z NetWare APIs (*), mają prawo używać specjalne logo Novella. Takie aplikacje należą do kategorii produktów zwanych NetWare Aware i posiadają szczególną wartość dla Novella. Chciałbym w tym miejscu bardzo zachęcić do wykorzystywania NetWare APIs. Oprogramowania typu NLM, VAP (**) (które bywają również aplikacjami typu NetWare Aware), mogą otrzymać certyfikat laboratoriów Novella w Provo, Utah (USA). Cena certyfikatu wynosi 7-10 tys. USD. W przypadku pomyślnie przeprowadzonych testów aplikacja zostaje umieszczona w katalogu certyfikowanych produktów i uzyskuje w takim wypadku również marketingową pomoc ze strony Novella. Aplikacja typu "System Finansowo Księgowy" może być poddana certyfikacji pod warunkiem, że jest to aplikacja typu NLM.

- Uporządkujmy może te informacje. Co musi zrobić firma ubiegająca się o zaliczenie do grupy Professional Developers.

- Złożyć pisemny wniosek o przyjęcie w poczet Novell Professional Developers. W takim wypadku prześlemy kandydatowi formularz rejestracyjny. Po otrzymaniu wypełnionego formularza następuje procedura rejestracyjna. Jest bardzo wskazane, aby w tym czasie Novell miał do dyspozycji jakąś wersję produktu sieciowego, zaprojektowanego przez kandydata. Jest to bardzo silny "argument rejestracyjny". Aplikacja powinna być zaopatrzona w dokumentację (może być w języku polskim) i krótki (maksymalnie jedna strona maszynopisu) opis, który będzie potem wykorzystany w odpowiednim katalogu.

- A co daje uzyskanie tytułu? Bo dotychczas wymienił Pan same obowiązki.

- Novell Professional Developer otrzymuje bezpłatnie co miesiąc techniczne czasopisma wydawane przez Novell. Oznacza to regularny dopływ informacji, niezbędnej dla każdego projektanta oprogramowania sieciowego. Novell Professional Developers mają również prawo do zakupu specjalnych narzędzi z grupy SDK (Software Developers Kit), które są nieosiągalne dla niezarejestrowanych projektantów. Wreszcie mają prawo zakupić roczną licencję dowolnej wersji NetWare za jedne 500 USD, która to licencja może być następnie przedłużana w zależności od potrzeby. Dochodzą do tego inne korzyści jak np. możliwość uczestnictwa w Professional Developer's Forum, bezpośrednie wspomaganie techniczne z laboratoriów w Austin. Ale to już temat na dłuższą rozmowę.

- A jakie skojarzenie może mieć klient, który przychodzi złożyć zamówienie na software i dowiaduje się, że realizatorem zlecenia będzie Novell Professional Developer?

- Może odetchnąć z ulgą i jest pewien, że daje zlecenie bardzo pewnemu i kwalifikowanemu fachowcowi, który wykona znakomitą aplikację.

- A jeśli mimo tego rozczaruje się i stwierdzi, że produkt zawiera więcej taniego amatorstwa niż fachowości?

- Bardzo trudno mi w to uwierzyć. Jeśli jednak tak się zdarzy, to powinien dać nam znać o tym. Każdy Novell Professional Developer będzie raz w roku weryfikowany. Jeśli stwierdzimy, że jego software staje się kiepski, cofniemy mu dotychczasowy status.

- Ilu Developerów zarejestrował już Novell w Polsce i jak to się ma w stosunku do innych krajów w Europie Zachodniej i Wschodniej.

- Aktualnie mamy w Polsce 33 firmy ze statusem Novell Professional Developer, 60 innych firm jest na liście kandydatów. Na Węgrzech zarejestrowanych jest 10 firm i klikadziesiąt obecnie badanych. W Czecho-Słowacji i byłym ZSRR nie ma jeszcze żadnego Professional Developer. Kilkanaście firm z tego obszaru złożyło dopiero wniosek rejestracyjny. W Europie Zachodniej ok. 800 firm jest już Novell Professional Developer.

- Jakie plany ma Novell na ten rok jeśli chodzi o rynek producentów?

- Przede wszystkim jeszcze większą popularyzację programu Professional Developer. Moim celem w tym roku jest ustabilizowanie systemu dopływu informacji do polskich Professional Developers. Opracowuję również plan dystrybucji narzędzi do projektowania oprogramowania sieciowego. Projektant nie powinien czekać dłużej niż dwa tygodnie na zamówione narzędzia. Obecnie trwa to parę miesięcy. Oczekuję, że polscy projektanci będą przesyłali informacje o swoich produktach. Moim marzeniem jest, aby w tym roku pojawiły się w światowym katalogu Novella pierwsze polskie produkty z certyfikatem. Będzie to również mój osobisty sukces. Polscy projektanci reprezentują znakomity poziom fachowy. Czas, w którym ich produkty zapełnią magazyny dystrybutorów software'u na Zachodzie, nie wydaje mi się odległy.

- Dziękuję za rozmowę i życzę dobrej współpracy z polskimi programistami.

(*) API - Application Programming Interfaces, narzędzia oferujące programiście głębszy, bezpośredni dostęp do systemu operacyjnego NetWare.

(**) NLM (NetWare Loaded Module), VAP (Value Added Process) - nazwa tej samej własności odpowiednio w systemach NeWare 3.11 i 2.xx, polegającej na tym, że dany proces można uruchamiać na serwerze Novellowskim.


TOP 200