Novell udostępnia platformę Mono 1.0

Novell poinformował o udostępnieniu platformy programistycznej open source Mono 1.0. Jest ona oparta na architekturze .NET i umożliwia tworzenie oprogramowania przeznaczonego do systemu Linux i aplikacji wieloplatformowych.

Mono jest przedsięwzięciem zainicjowanym przez społeczność programistów i sponsorowanym obecnie przez Novella. Ma ułatwić opracowywanie aplikacji przy wykorzystaniu systemu Linux i innych platform.

W skład platformy Mono wchodzą kompilator języka C, środowisko uruchomieniowe zgodne z architekturą .NET i dwa zestawy interfejsów programowania (API). Jeden z nich zapewnia wykorzystanie możliwości serwerów i komputerów biurowych z systemem Linux, drugi zawiera interfejsy programowania zgodne z architekturą Microsoft .NET Framework 1.1, która zapewnia obsługę ASP.NET, ADO.NET i wielu innych składników.

Zobacz również:

Projekt Mono oferuje m.in.:

* zaawansowane środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji linuksowych;

* interfejsy programowania do tworzenia aplikacji przeznaczonych do rozbudowanych klientów, usług webowych (Web services) i oprogramowania działającego na serwerze;

* mechanizmy wdrażania aplikacji na wielu platformach, obsługujące systemy Linux, Sun Solaris, Apple MacOS X, Microsoft Windows NT/XP i różne odmiany systemów UNIX działających na rozmaitych architekturach;

* narzędzia ułatwiające tworzenie do własnych produktów interfejsów programowania i pakietów SDK (software development kit) niezależnych od języka programowania i działających na wielu platformach;

* wieloplatformową bibliotekę Gtk do programowania graficznych interfejsów użytkownika, pozwalającą na wykorzystanie dowolnego języka programowania, obsługiwanego przez platformę Mono, do tworzenia tylko jednej bazy kodu źródłowego na potrzeby systemów Linux, Windows i MacOS X;

* obsługę wielu języków programowania, np. VisualBasic, Python, JScript i Java.

Novell wykorzystuje Mono do opracowywania własnych produktów, m.in. programów iFolder i ZENworks.

W nowouruchomionym serwisie internetowym (http://www.mono-project.com ) można znaleźć narzędzia, zasoby, plany rozwoju przedsięwzięcia i szczegółowe informacje o platformie Mono.

Platforma Mono 1.0 jest natomiast dostępna do pobrania pod adresem http://www.mono-project.com/downloads/index.html.


TOP 200