Novell udostępnia NDS

Novell zapowiedział licencjonowanie NetWare Directory Services (NDS) dla głównych producentów systemów unixowych.

Novell zapowiedział licencjonowanie NetWare Directory Services (NDS) dla głównych producentów systemów unixowych.

Wśród zainteresowanych zakupem licencji są: Hewlett-Packard, Santa Cruz Operation, AT&T GIS. Data General zawarła już umowę na stworzenie wersji NDS przeznaczonej dla własnego, unixowego systemu operacyjnego DG-UX. będzie oferować kod firmom licencjonującym NetWare for Unix, w tym głównym dostawcom System V Unix, tj. SunSoft, Data General, IBM i HP.

Przyłączenie się do programu licencjonowania NDS wielu producentów spowodowałoby wzmocnienie więzów między sieciami LAN z NetWare a sieciami unixowymi. Dzięki temu Novell ustanowiłby NDS jako niezależną od platformy usługę katalogową.

Unixowa wersja globalnych usług identyfikacyjnych udostępniałaby administratorom sieci pojedyncze stanowisko służące do zarządzania kontami użytkowników w mieszanych sieciach Unix-NetWare.

Wiceprezes oddziału Novella ds. systemów operacyjnych Rick Bohdanowicz poinformował, że udostępnianie kodu NDS producentom systemów unixowych rozpocznie się wówczas, gdy firma zakończy pracę nad wersją NDS dla systemu operacyjnego UnixWare. Wersja UnixWare, obsługująca NDS, ma pojawić się na rynku pod koniec br.

Novell zapowiedział, że za pomocą kodu, który będzie udostępniany dostawcom systemów unixowych nie będzie można przenieść usług NDS w środowisko OS/2 i Windows NT.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200