Novell udostępnia GroupWise 8

Nowa wersja wieloplatformowego oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej, terminarzy i organizacji pracy zawiera ulepszone administrowanie i interfejsy użytkownika. Z systemu można korzystać w środowiskach Windows, Linux, Mac i za pomocą przeglądarek internetowych.

Platforma GroupWise od lat zajmuje trzecie miejsce na liscie platform współpracy, za rozwiązaniami IBM i Microsoftu.

W tym roku Novell przejął firmę SiteScape, która projektuje narzędzia współpracy open source. Przejęcie poprzedzała współpraca obu firm, która zaowocowała wydaniem w październiku 2007 roku produktu Novell Teaming+Conferencing, który oparty jest na narzędziach współpracy SiteScape ICEcore. Narzędzia te tworzą webową platformę współpracy i konferencji w czasie rzeczywistym, która zawiera technologie Web 2.0 i technologie sieci społecznych.

Nowa wersja GroupWise zawiera funkcjonalny, dający się łatwo dostosować do indywidualnych wymagań panel osobisty, ułatwiający korzystanie z tradycyjnych narzędzi takich jak poczta elektroniczna, kalendarz, książka adresowa i lista zadań, a także popularnych mechanizmów Web 2.0 - wirtualnych platform pracy zespołowej, blogów, kanałów RSS czy aplikacji.

Wśród nowych funkcji i usprawnień GroupWise 8 są m.in.: panel osobisty, który udostępnia obok tradycyjnych narzędzi mechanizmy Web 2.0; obsługa urządzeń podręcznych (iPhone, BlackBerry, Palm); ulepszony kalendarz (działające w czasie rzeczywistym funkcje kalendarzy z możliwością publikowania w internecie); zintegrowany mechanizm zarządzania kontaktami pozwalający dołączać do danych kontaktowych informacje takie jak mapy, zdjęcia oraz informacje osobiste; możliwość uporządkowania korespondencji według wątków oraz możliwość ustalania priorytetów zadań, dodawanie zadań cząstkowych i wizualne śledzenie postępu prac.

GroupWise 8 jest także elementem strategii firmy o kryptonimie Fossa, która ma zapewnić użytkownikom możliwość korzystania z mieszanego środowiska maszyn fizycznych i wirtualnych oraz narzędzi zarządzania, usług tożsamości, oprogramowania współpracy i systemów operacyjnych open source.

Cena katalogowa za licencji na użytkownika wraz z roczną asystą techniczną wynosi 38 euro za wersję GroupWise WebAccess/Messenger oraz 165 euro za pełną wersję systemu.


TOP 200