Novell: rozszerzenia SAML do iChain oraz Nsure Audit

Novell udostępnia rozszerzenia SAML do Novell iChain oraz oprogramowanie Novell Nsure Audit do sporządzania dzienników i przeprowadzania audytu.

Rozszerzenia SAML są związane z usługą zarządzania ujednoliconą tożsamością, pozwalającą na wykorzystywanie Internetu do nawiązywania bezpiecznych kontaktów z partnerami handlowymi i klientami.

Ujednolicona tożsamość zapewnia bezpieczne przesyłanie danych użytkowników z pominięciem barier organizacyjnych i geograficznych. Koncepcja ta odgrywa bardzo ważną rolę w rozwiązaniach Novell Nsure do bezpiecznego zarządzania tożsamością, które umożliwiają zarządzanie tożsamością nie tylko w obrębie przedsiębiorstwa, ale i poza firmową zaporą ogniową.

Zobacz również:

  • Aplikacja Inperly Billenium z e-dowodem osobistym

Standard Security Assertion Markup Language (SAML) został opracowany jako podstawowy składnik na potrzeby nawiązywania bezpiecznych kontaktów handlowych za pośrednictwem Internetu, stając się uniwersalnym formatem żetonów stosowanych w przypadku aplikacji, które wymagają uwierzytelniania tożsamości opartego na otwartym, przyjętym powszechnie standardzie.

Klientom, którzy nie korzystają obecnie z architektury Novell iChain opartej na proxy, firma Novell oferuje zestaw narzędzi SAML, który służy do bezpośredniego uzupełniania aplikacji internetowych o mechanizmy SAML.

Rozszerzenie SAML do Novell iChain jest dostępne do bezpłatnego pobrania dla posiadaczy iChain 2.2 na stroniehttp://download.novell.com. Informacje o rozwiązaniach Novell Nsure można znaleźć pod adresem www.novell.com/nsure.

Novell poinformował także o powszechnym udostępnieniu oprogramowania Novell Nsure Audit do sporządzania dzienników oraz przeprowadzania audytu, pozwalających na śledzenie i monitorowanie działań dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych przez wewnętrzne systemy i aplikacje.

Novell Nsure Audit gromadzi w centralnym dzienniku dane o zdarzeniach dotyczących zabezpieczeń systemu i aplikacji, a następnie filtruje zebrane informacje, aby umożliwić bieżące monitorowanie, wysyłanie powiadomień oraz sporządzanie raportów. Gromadzenie danych dotyczących dostępu do systemu i wzorców postępowania użytkowników pozwala na podejmowanie trafniejszych decyzji, które zapewniają bezpieczeństwo prowadzenia działalności. Umożliwia również szybkie wykrywanie podejrzanych działań oraz uzyskanie zapisów dziennika kontroli, które mogą służyć do sądowej rekonstrukcji przebiegu zdarzeń związanych z próbami uzyskania nielegalnego lub nieupoważnionego dostępu.

Razem z nowym oprogramowaniem firma udostępnia również odpowiedni pakiet dla programistów (SDK). Może on służyć do szybkiego dostosowywania aplikacji firm niezależnych pod kątem ich współdziałania z Novell Nsure Audit, a także do tworzenia własnych narzędzi do monitorowania zdarzeń zachodzących w systemach poddawanych audytowi oraz reagowania na nie.

Cena Novell Nsure Audit wynosi 1 495 USD za system poddawany audytowi plus 9 995 USD za serwer sporządzania dziennika. Pakiet Novell Nsure Audit SDK jest dostępny do bezpłatnego pobrania ze stronyhttp://developer.novell.com/ndk/naudit.htm. Więcej informacji o Novell Nsure Audit można znaleźć pod adresem www.novell.com/products/nsureaudit.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200