Novell przeszkoli partnerów pod kątem problemu roku 2000

16,17 i 18 marca polski oddział Novella wraz z Compaqiem planuje przeprowadzić w Poznaniu, Katowicach i Warszawie szkolenie dla autoryzowanych partnerów, poświęcone sprawdzaniu sprzętu sieciowego pod kątem zgodności z rokiem 2000. Działania te mają na celu pomóc klientom Novella wyeliminować problem roku 2000. Aby usunąć ten problem od strony serwera, jak i stacji klienckich firma udostępniła na swojej stronie WWW program narzędziowy Y2K Information Ferret i aplikację Greenwich Mean Time Check 2000.

16,17 i 18 marca polski oddział Novella wraz z Compaqiem planuje przeprowadzić w Poznaniu, Katowicach i Warszawie szkolenie dla autoryzowanych partnerów, poświęcone sprawdzaniu sprzętu sieciowego pod kątem zgodności z rokiem 2000. Działania te mają na celu pomóc klientom Novella wyeliminować problem roku 2000. Aby usunąć ten problem od strony serwera, jak i stacji klienckich firma udostępniła na swojej stronie WWW program narzędziowy Y2K Information Ferret i aplikację Greenwich Mean Time Check 2000.

Year 2000 Information Ferret to bezpłatny program przeznaczony dla Windows 95/98/NT. Wyszukuje on na serwerach produkty Novella i sprawdza je pod kątem zgodności z rokiem 2000. Sprawdzane są m.in. katalogi SYS, SYSTEM, PUBLIC i ETC. Program tworzy raport, w którym wskazuje oprogramowanie kwalifikujące się do uaktualnienia. Raport ten klient powinien wysłać do Novella, który zweryfikuje dane dotyczące sprzętu i oprogramowania. W instalacji uaktualnionego oprogramowania będą pomagać specjalnie przeszkoleni autoryzowani partnerzy Novella.

Program dostępny jest także wraz z wydawanym przez Novella na CD-ROM czasopismem "W sieci".

Greenwich Mean Time Check 2000 to program sprawdzający, w jakim stopniu komputery PC w danej firmie są narażone na skutki zmiany daty w 2000 r. Wersja dla 5 stanowisk jest dołączana do pakietu Z.E.N.works 1.1.

Program analizuje BIOS, system operacyjny, aplikacje, dane i systemy wymiany danych.

Check 2000 i Z.E.N.works informują automatycznie administratora sieci o rozpoznanych zagrożeniach, sugerują rozwiązania i konieczne uaktualnienia dla wszystkich komputerów i zasobów sieci.