Novell przejmuje firmę Netoria

Novell przejął firmę Netoria, producenta oprogramowania rozszerzającego funkcjonalność usług katalogowych. Wartość transakcji oraz termin jej realizacji nie zostały ujawnione. Technologia przejętej firmy zostanie zintegrowana z nowymi aplikacjami usług katalogowych Novella (NDS), które mają pojawić się pod koniec tego roku. Novell rozważa też możliwość dołączenia produktów Netorii do NetWare, ZENworks i innych obecnych już na rynku programów związanych z usługami katalogowymi.

Novell przejął firmę Netoria, producenta oprogramowania rozszerzającego funkcjonalność usług katalogowych. Wartość transakcji oraz termin jej realizacji nie zostały ujawnione. Technologia przejętej firmy zostanie zintegrowana z nowymi aplikacjami usług katalogowych Novella (NDS), które mają pojawić się pod koniec tego roku. Novell rozważa też możliwość dołączenia produktów Netorii do NetWare, ZENworks i innych obecnych już na rynku programów związanych z usługami katalogowymi.

Netoria oferuje kilka produktów przeznaczonych do usprawnienia pracy z NDS. Wśród nich jest ScheMax, dodający do NDS możliwość zarządzania niestandardowymi danymi, takimi jak zdjęcia czy grafika. SFLOCK służy natomiast do zwiększenia bezpieczeństwa danych i wykrywa np. próby dostępu przez osoby niepowołane.

Działy Netorii zostaną połączone z New Products Initiatives Group Novella. Zadaniem wzmocnionego działu będzie rozwój aplikacji zwiększających bezpieczeństwo i usprawniających zarządzanie usługami NDS.