Novell przejmie Quattro Pro

21 marca br. Novell i WordPerfect podpisały porozumienie, na mocy którego WordPerfect Corporation, producent światowego przeboju w kategorii procesorów tekstu, stanie się własnością Novella.Podpisana tego samego dnia z WorldPerfect Corp umowa przewiduje, że udziały w kapitale WordPerfecta oraz jego opcje kapitałowe zostaną zamienione na ok. 59 mln akcji i opcji kapitałowych Novela, których wartość ocenia się na 1,4 mld USD.Ostateczna fuzja nastąpi dopiero po pełnym uregulowaniu aspektów prawnych. Nowo nabyte udziały będą stanowiły ok. 15% wszystkich akcji Novella.

21 marca br. Novell i WordPerfect podpisały porozumienie, na mocy którego WordPerfect Corporation, producent światowego przeboju w kategorii procesorów tekstu, stanie się własnością Novella.Podpisana tego samego dnia z WorldPerfect Corp umowa przewiduje, że udziały w kapitale WordPerfecta oraz jego opcje kapitałowe zostaną zamienione na ok. 59 mln akcji i opcji kapitałowych Novela, których wartość ocenia się na 1,4 mld USD.Ostateczna fuzja nastąpi dopiero po pełnym uregulowaniu aspektów prawnych. Nowo nabyte udziały będą stanowiły ok. 15% wszystkich akcji Novella.

WordPerfect Corpporation da początek nowemu zespołowi Novella tworzącemu programy aplikacyjne. Oddział ten będzie kierowany przez dotychczasowego dyrektora naczelnego WordPerfect Corp., Ada Rietvelda, który ma także wejść do biura prezesa Novella. Ponadto do zarządu firmy mają wejść dwie osoby wyznaczone przez udziałowców WordPerfecta.

Według Rajmonda J. Noordy, szefa Novella, fuzja wzmocni potencjał jego firmy, zwiększy jej obroty i pozytywnie wpłynie na jej i tak dobry bilans. Również Rietveld jest optymistą. Sądzi on, że produkty połączonych firm zajmą centralne miejsce wśród programów aplikacyjnych następnej generacji.

Ostatni rok finansowy WordPerfecta przyniósł całkowity dochód w wysokości ok. 700 mln USD, a Novella - 1123 mln USD.


TOP 200