Novell ponownie się reorganizuje

Novell podczas firmowej konferencji BrainShare 2002 w Salt Lake City zapowiedział jeszcze jedną reorganizację "w ramach przedsięwzięć zmierzających do realizacji wizji pojedynczej konsoli zarządzania oraz produktów i narzędzi projektowych opartych na standardach".

Novell podczas firmowej konferencji BrainShare 2002 w Salt Lake City zapowiedział jeszcze jedną reorganizację "w ramach przedsięwzięć zmierzających do realizacji wizji pojedynczej konsoli zarządzania oraz produktów i narzędzi projektowych opartych na standardach".

Novell zostanie podzielony na sześć oddziałów: Identity Management Services, Provisioning Services and Solutions, Content and Application Management Services, Networking Services and Solution, Messaging and Business Solutions oraz Cross Platform Services. Firma reorganizowała się już kilka razy w ramach strategii Net Services.

Zobacz również:

Grupa Identity Manger ma zajmować się technologią katalogową; Provisioning - będzie odpowiedzialna za DirXML; Content and Application Management - za ZENworks i Portal Sevices; Messaging - obejmie GroupWise, Novell Internet Messaging Service, Workspace i Small Business Service. Cross Platform Services ma zapewnić zunifikowany interfejs zarządzania i ogólne usługi projektowe dla pozostałych grup.

Novell Engineering, grupa aktualnie odpowiedzialna m.in. za powszechny interfejs zarządzania i "zszywanie" istniejących produktów w zestawy, zostanie zorganizowana w zaplecze wspomagające dla wszystkich grup.


TOP 200