Novell nakreślił plany zmiany kierunku działalności

"Naszą misją będzie dostarczanie rozwiązań służących do świadczenia usług z wykorzystaniem sieci" - powiedział Eric Smidt, prezes firmy, podczas konferencji Brainshare.

SALT LAKE CITY

Novell stara się wypromować pojęcie "Jednolitej sieci" (One Net), której elementem składowym jest tradycyjnie pojmowany Internet. W "Jednolitej sieci" znikają szczelne zapory chroniące odrębne systemy. Wymogi biznesu elektronicznego wymuszają otwarcie tych systemów na zewnątrz. W zarządzaniu dostępem do poszczególnych zasobów będą potrzebne katalogi, nie zaś trudne do przejścia blokady.

Novell, nie mogąc samodzielnie zrealizować swoich wizji "Jednolitej sieci", jeszcze bardziej niż dotychczas zamierza tworzyć rozwiązania we współpracy z innymi firmami informatycznymi (w ciągu kilku najbliższych miesięcy można oczekiwać podpisania wielu umów partnerskich). W tym planie znalazły się okazy premierowe nowych produktów Novella, np. iChain. "W środowisku jednej sieci przetrwa wyłącznie wieloplatformowe modularne oprogramowanie" - twierdzi Stewart Nelson.

<B>Przede wszystkim katalogi</B>

Katalogi powoli ewoluowały od prostej składnicy informacji o hasłach użytkowników, do repozytorium zawierającego informacje o różnych elementach infrastruktury informatycznej i jej użytkownikach. Znaczenie katalogów wzrosło za sprawą ekspansji Internetu. W katalogach gromadzone są rozbudowane profile użytkowników oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zasad dostępu także dla zewnętrznych partnerów biznesowych.

Katalogi stają się ważnym narzędziem w sytuacji, gdy granica między siecią wewnętrzną a zewnętrzna przestaje być wyraźna. Z małej części systemu operacyjnego stają się elementem rozwiązania problemu integracji poszczególnych zasobów, są także narzędziem personalizacji w całościowym podejściu do korzystania z sieciowych systemów informatycznych. W firmie określają one relacje wobec świata zewnętrznego.

Novell chce, aby to jego system katalogowy NDS stał się de facto obowiązującym standardem w Internecie. Aby przybliżyć realizację tej wizji, firma zaprezentowała na Brainshare nową architekturę DENIM (Directory Enabled Net Infrastructure Model). W tym modelu będą obsługiwane trzy obszary: zarządzanie siecią (Net Management Services - reguł bezpieczeństwa i zasad dostępu), zarządzania zawartością (Net Content Services - usług publikowania, przechowywania i dostarczania danych niezależnie od ich lokalizacji oraz urządzenia, jakim dysponuje użytkownik) oraz budowy portali (Net Portal Services - usług integracji danych, profilowania oraz zarządzania wiedzą). Te trzy elementy są powiązane otwartym systemem katalogowym NDS eDirectory, pozwalającym kontrolować heterogeniczne środowiska sieciowe (włącznie z systemami Windows, Solaris, Linux i NetWare). NDS eDirectory wyprowadza system katalogowy poza zamkniętą sieć. Architektura DENIM ma stanowić podstawę budowy usług sieciowych, które będą oferowane przez klientów Novella.

<B>Na drugim planie</B>

NetWare, niegdyś sztandarowy produkt Novella, teraz stanie się jednym z wielu obsługiwanych systemów operacyjnych, które znalazły miejsce w architekturze DENIM. Przedstawiciele firmy zaprzeczają, jakoby Novell miał całkowicie odejść od obsługi protokołu IPX. Firma zamierza bardziej angażować się we wsparcie Linuxa (jednym z partnerów Novella jest Caldera). Planowane jest przeniesienie do tego środowiska części narzędzi ZENworks. Do końca br. GroupWise, jeden z czołowych produktów Novella, powinien zostać udostępniony na platformach unixowych.

Na Brainshare zaprezentowano pierwszą wersję beta rozwiązania DirXML, które pozwala na stworzenie metakatalogu, łączącego w systemie eDirectory informacje pochodzące z różnych systemów katalogowych. DirXML korzysta z metajęzyka opisu danych XML do wymiany informacji między poszczególnymi systemami katalogowymi i protokołu LDAP do łączenia się z tymi systemami. Novell we współpracy z firmą Whittman-Hart przygotował połączenie z systemem SAP R/3 z wykorzystaniem DirXML.

Podczas Brainshare zaprezentowano bezpłatne rozwiązanie instantme, pozwalające na bezpośrednie komunikowanie się w Internecie. Rozwiązanie to, wykorzystujące mechanizm digitalme - tworzenia cyfrowej tożsamości w sieci - jest przeznaczone dla podmiotów biznesowych (w odróżnieniu od podobnego rozwiązania ICQ, obecnie AOL Instant Messenger). W następnej wersji instantme ma zawierać narzędzia szyfrowania danych.

Novell zaprezentował także narzędzia, pozwalające na dokonywanie pojedynczego logowania się do systemu, także do zewnętrznych serwisów internetowych, gdzie elementem uwierzytelnienia jest przeglądarka (uruchomiona pod autoryzowanym bezpiecznym systemem). Przedstawiono również na razie niedostępne narzędzie Novell Migration Wizard 4.0, umożliwiające przeprowadzenie za pomocą graficznego interfejsu pełnej migracji użytkowników, domen i systemu plików z Windows NT do NetWare 5.0.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200