Novell kupuje bibliotekę obiektową

Novell zamierza wykupić za 17,3 mln USD akcje firmy Serius Corp. (część udziałów kupił już rok wcześniej), która zajmuje się tworzeniem obiektowo zorientowanych narzędzi.

Novell zamierza wykupić za 17,3 mln USD akcje firmy Serius Corp. (część udziałów kupił już rok wcześniej), która zajmuje się tworzeniem obiektowo zorientowanych narzędzi.

Serius posiada bibliotekę obiektową, którą nieprofesjonalni użytkownicy mogą wykorzystywać do tworzenia aplikacji metodą "point and click", czyli bez pisania tekstu programu. Aplikacje stworzone w ten sposób mogą być przeniesione do środowiska Apple, Macintosh, Windows i Unix, a w przyszłości do OS/2 i Windows NT.


TOP 200