Novell i Unix w jednym stali domu

Firma Novell Inc. przedstawiła pod koniec listopada br. plik pakietów, umożliwiających użytkownikom sieci NetWare korzystanie z zasobów sieci Unix za pomocą protokołu TCP/IP. Przedstawiono dwa pliki - jeden do zainstalowania na serwerze i drugi na stacji roboczej.

Firma Inc. przedstawiła pod koniec listopada br. plik pakietów, umożliwiających użytkownikom sieci NetWare korzystanie z zasobów sieci Unix za pomocą protokołu TCP/IP. Przedstawiono dwa pliki - jeden do zainstalowania na serwerze i drugi na stacji roboczej.

LAN WorkGroup, po centralnym zainstalowaniu na serwerze NetWare 2.xx lub 3.xx, daje użytkownikom możliwość dostępu do plików i drukarek zarówno pod Unixem jak i pod NetWare. Inny pakiet, LAN WorkPlace for DOS oferuje łączność ze środowiskiem Unix bezpośrednio ze stanowiska roboczego.

Programistom, Novell oferuje LAN WorkShop - pakiet, przy użyciu którego można pisać aplikacje działające w środowisku NetWare-Unixowym. Korzystać mogą one z protokołu TCP/IP i są związane z LAN WorkPlace. W skład pakietu wchodzi zestaw narzędzi dla DOS, Windows, OS/2 i Macintoshy.

Cena LAN WorkGroup wynosi od 1500 USD (dla 5 użytkowników) do 12 500 USD (250 użytkowników). LAN WorkPlace for DOS 4.1 kosztuje 400 USD dla jednego i 13 tys. USD dla 100 użytkowników, a LAN WorkShop 500 USD.


TOP 200