Novell i IBM kontra Red Hat Software

Po przejęciu JBoss Red Hat jest obecny praktycznie we wszystkich warstwach infrastruktury informatycznej.

Po przejęciu JBoss Red Hat jest obecny praktycznie we wszystkich warstwach infrastruktury informatycznej.

Novell, w konsekwencji, znalazł się na rozdrożu. JBoss pozostaje ważnym produktem, któremu Novell zapewnia wsparcie, jednak na dłuższą metę firma musi zapewnić sobie niezależne od Red Hat źródło przychodów. Novell też chce budować własny ekosystem, ale w tym celu musi sięgnąć do partnerów. Rękę podał Novellowi IBM, który zamierza ściślej niż dotychczas zintegrować WebSphere Application Server Community Edition z SuSE Linux Enterprise Server. Uzupełnieniem będzie oczywiście serwer baz danych PostgreSQL lub MySQL oraz narzędzia do zarządzania infrastrukturą firmy Centerise.


TOP 200