Novell chce zmian w prawie patentowym

W dość zaskakującym oświadczeniu, na konferencji Open Source Business Conference w San Francisco, przedstawiciele firmy Novell zapowiedzieli nawiązanie współpracy z Electronic Frontier Foundation (EFF). Novell i EFF podjęły współpracę mającą na celu zreformowanie zasad patentowania oprogramowania i promowania idei open source.

Być może podjęcie współpracy z organizacją EFF ma na celu poprawę wizerunku Novella, mocno nadszarpniętego zawarciem w listopadzie 2006 r. umowy z Microsoftem, przypomnianej przez władze tego koncernu przy okazji roszczeń dotyczących właśnie naruszenia patentów przez twórców oprogramowania open source. Przedstawiciele Microsoftu na razie nie wypowiedzieli się w sprawie najnowszych działań Novella, które można interpretować jako skierowane przeciwko polityce patentowej koncernu z Redmond.

W opublikowanej informacji prasowej czytamy - "współpraca firmy Novell i organizacji EFF ma na celu stymulowanie innowacyjności". Najważniejszym adresatem prowadzonych działań ma być Światowa Organizacja ds. Własności Intelektualnej WIPO (World Intellectual Property Organization), w której przedstawiciele państw należących do ONZ uzgadniają stanowiska w kwestiach dotyczących własności intelektualnej. Inne podejmowane działania mające na celu liberalizację prawa patentowego w poszczególnych krajach, kierowane będą także do poszczególnych rządów i innych organizacji międzynarodowych.

Dodatkowo Novell weźmie udział w prowadzonej przez EFF akcji Patent Busting. W jej ramach ta fundacja dąży do unieważniania patentów, które zdaniem jej członków hamują rozwój technologii i wolnego rynku. "Jest oczywiste, że patenty na oprogramowanie nie są już miarą innowacyjności" - powiedział Jeff Jaffe, wiceprezes i dyrektor ds. technicznych firmy Novell. "Istniejący system patentowy i brak woli dzielenia się patentami ograniczają otwarte standardy, hamują innowacyjność i postęp, zagrażają rozwojowi open source i zniechęcają twórców oprogramowania do pracy. Nasze współdziałanie z EFF ma na celu osiągnięcie stanu, w którym programiści i użytkownicy nie muszą przejmować się negatywnymi skutkami patentów" - dodał Nat Friedman, dyrektor ds. strategii i zagadnień technicznych w dziale oprogramowania open source Novella. Shari Steele, dyrektor EFF, ma nadzieję, że za przykładem Novella pójdą także inne firmy i organizacje dysponujące określonymi prawami patentowymi i możliwościami zmian w prawie patentowym.

Fundacja Electronic Frontier Foundation jest jedną z najaktywniejszych organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony swobód obywatelskich w świecie cyfrowym. Jej działania koncentrują się na zachęcaniu i nakłanianiu firm informatycznych oraz rządów państw do wspierania anonimowości, swobody wypowiedzi i prywatności w Internecie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200