Novell Workspace do pracy zespołowej

Podczas tegorocznej konferencji BrainShare (Salt Lake City) Novell zaprezentował rozwiązanie internetowe do pracy zespołowej Novell Workspace, zapewniające członkom zespołów zindywidualizowany wgląd do wszystkich projektów i zadań dotyczących zespołu - z uwzględnieniem roli każdego członka zespole.

Podczas tegorocznej konferencji BrainShare (Salt Lake City) Novell zaprezentował rozwiązanie internetowe do pracy zespołowej Novell Workspace, zapewniające członkom zespołów zindywidualizowany wgląd do wszystkich projektów i zadań dotyczących zespołu - z uwzględnieniem roli każdego członka zespole.

Workspace zapewnia również centralne repozytorium materiałów roboczych i decyzji oraz notatek sporządzanych w trakcie spotkań zespołu, a ponadto ułatwia tworzenie harmonogramów pracy i zarządzanie projektami. Rozwiązanie to zapewnia kierownikom projektów wgląd w etapy ich realizacji i stan zaawansowania prac.

Zobacz również:

Oprogramowanie Novell Workspace opracowano uwzględniając doświadczenia z rozwiązań Novell GroupWise, Portal Services i eDirectory. Nowe rozwiązanie integruje się z nimi, zapewniając pełną kontrolę nad treścią, indywidualizacją i bezpieczeństwem. Novell Workspace integruje się ponadto z rozwiązaniami Novella z zakresu kontroli dostępu i ochrony. Workspace jest aplikacją internetową, zgodną z wieloma platformami WWW, obsługiwaną przez systemy operacyjne NetWare 6, Windows NT/2000 i Solaris. W pierwszym etapie Novell Workspace będzie integrować się z Novell GroupWise i Microsoft Exchange.

Novell Workspace znajduje się w końcowej fazie testów beta i ma być dostępny w trzecim kwartale 2002 r.. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem http://www.novell.com/products/portal/workspace.


TOP 200