Novell Secure Access i SecureLogin 3.0

Novell udostępnił kompletny pakiet zabezpieczeń Novell Secure Access, w tym jego kluczowy składnik - kolejną wersję aplikacji Novell SecureLogin 3.0.

Novell udostępnił kompletny pakiet zabezpieczeń Novell Secure Access, w tym jego kluczowy składnik - kolejną wersję aplikacji Novell SecureLogin 3.0.

Secure Access ma ułatwić integrowanie i usprawnianie zarządzania danymi identyfikacyjnymi, ochronę poufnych informacji i obniżanie kosztów administracyjnych.

Zobacz również:

Secure Access to zestaw produktów do zabezpieczania i zarządzania dostępem. Określają one reguły i egzekwują ich przestrzeganie, a następnie kontrolują, do czego użytkownicy mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem sieci wewnętrznych i zewnętrznych. Pakiet ten ułatwia administrowanie siecią, udostępniając centralny punkt zarządzania danymi identyfikacyjnymi wszystkich użytkowników. Użytkownicy korzystający z komunikacji internetowej, bezprzewodowej oraz komutowanej sieci VPN uzyskują bezpieczny dostęp do aplikacji, baz danych i platform metodą jednokrotnej rejestracji.

Novell Secure Access jest przeznaczony na tzw. rynek 3A - administrowania zabezpieczeniami, autoryzowania i uwierzytelniania (security administration, authorization and authentication).

W skład pakietu wchodzą następujące produkty Novella:

- Novell eDirectory.

- NDS Authentication Services, zapewniające bezpieczny dostęp do wielu platform, obsługujące tworzenie, modyfikowanie i usuwanie kont użytkowników, a także synchronizowanie i przekierowywanie haseł na potrzeby rożnych platform ( NetWare, Windows 2000, Solaris, Linux, OS/390, MVS i innych).

- Novell iChain - zapewnia bezpieczny dostęp do Internetu, umożliwiając ochronę środowiska komunikacji internetowej, kontrolowanie dostępu użytkowników do tych środowisk i zapewnienie użytkownikom jednokrotnej rejestracji w aplikacjach i serwisach internetowych.

- Novell Modular Authentication Service (NMAS) - zapewnia bezpieczny dostęp do mechanizmów uwierzytelniania i umożliwia stosowanie wielu metod uwierzytelniania, m.in. haseł, kart procesorowych, żetonów, urządzeń biometrycznych i certyfikatów cyfrowych.

- Novell SecureLogin - dostęp do aplikacji firmowych metodą jednokrotnej rejestracji.

- Novell BorderManager - zapewnia bezpieczny dostęp do infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Oprócz zapory i wirtualnej sieci prywatnej oferuje on także technikę buforowania wyprzedzającego (forward-proxy), umożliwiającą kontrolowanie, przyspieszanie i monitorowanie dostępu użytkowników do zasobów internetowych.

Novell Secure Access kosztuje 159 USD za użytkownika. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com/products/secureaccess .

Novell SecureLogin 3.0 to kolejna wersja kluczowego składnika pakietu Secure Access. Aplikacja ma zapewnić użytkownikom dostęp do niemal wszystkich aplikacji firmowych w drodze jednokrotnej rejestracji.

SecureLogin ukrywa identyfikatory i zaszyfrowane hasła w drzewie katalogowym Novell eDirectory, gdzie dostęp do nich może uzyskać wyłącznie użytkownik. Korzystanie z zasobów sieciowych i dostępnych aplikacji, jest możliwe po jednokrotnej rejestracji w systemie eDirectory. W ramach takiej rejestracji, przy każdorazowym uruchamianiu jakiejś aplikacji przez użytkownika, Novell SecureLogin automatycznie pobiera odpowiednią dla niej parę identyfikator-hasło. Taki model logowania zwiększa bezpieczeństwo pracy w sieci, ponieważ eliminuje dość powszechne praktyki zapisywania haseł w notatniku biurowym czy przechowywania ich w pliku lokalnym.

Novell SecureLogin radzi sobie również w sytuacjach, gdy hasło do danej aplikacji traci ważność - automatycznie generuje nowe hasło i podaje je aplikacji, zgodnie z przyjęta w firmie polityką ochrony.

Novell SecureLogin 3.0 oferuje m.in. następujące funkcje:

- Jednokrotna rejestracja dostępu do aplikacji działających pod kontrolą systemu Windows oraz za pośrednictwem Internetu, emulatorów komputerów mainframe i terminali.

- Ukrywanie identyfikatorów i zaszyfrowanych haseł w Novell SecretStore, bezpiecznej składnicy znajdującej się wewnątrz drzewa katalogowego eDirectory, do której dostęp ma wyłącznie użytkownik.

- W skład SecureLogin 3.0 wchodzi oprogramowanie Novell Modular Authentication Service (NMAS) Standard Edition, obsługujące zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania dostępu do danych o wysokim stopniu poufności, dla których hasło nie jest wystarczającą ochroną.

- Obsługa komunikacji protokołem LDAP zarówno z eDirectory, jak i z innymi usługami katalogowymi, zgodnymi z LDAP 3.

- Automatyczne kreatory konfigurowania aplikacji.

- Wbudowany mechanizm monitorowania komunikacji w protokole SNMP, umożliwiający śledzenie zdarzeń, takich jak rejestracja dostępu do aplikacji, a także dokonywanie pomiarów wydajności.

Novell SecureLogin 3.0 kosztuje 79 USD za licencję na użytkownika. SecureLogin 3.0 stanowi jednocześnie uaktualnienie dla posiadaczy Single Sign-on 2.x i SecureLogin 2.5. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com/products/securelogin .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200