Novell: SCO nie jest właścicielem systemu Unix

Firma wystosowała list otwarty, skierowany m.in. do zarządu SCO Group, w którym informuje, że SCO nie jest właścicielem patentów dotyczących UNIX System V oraz że związane tym oprogramowaniem prawa autorskie nie były przedmiotem transakcji zawartej między firmami w 1995 r.

System Unix opracowany przez AT&T na przestrzeni lat kilkakrotnie zmieniał właściciela. W 1993 r. prawa do jednej z wersji systemu wraz z zakupem należących do AT&T UNIX System Laboratories (USL) przejęła firma Novell. Dwa lata później prawa do opracowanej przez USL wersji UNIX System V i linii produktów Novell Unixware nabyła SCO.

Novell reagując na oskarżenia SCO wobec IBM i środowiska linksowego, stwierdził, że SCO Group według rejestrów urzędu patentowego Stanów Zjednoczonych nie jest właścicielem rozwiązań patentowych związanych z UNIX System V. Co więcej, Jack Messman, szef Novella oświadczył, iż SCO nie posiada praw autorskich do kodu źródłowego. „Według naszej najlepszej wiedzy, umowa z 1995 roku w sprawie zakupu przez SCO systemu UNIX od Novella nie obejmuje przekazania SCO związanych z nim praw autorskich. Uważamy za mało prawdopodobne, by SCO mogło udokumentować swój udział we własności tych praw. SCO najwyraźniej podziela ten pogląd, czego dowodzą powtarzające się w ciągu ostatnich kilku miesięcy prośby o przekazanie praw autorskich SCO przez Novella, żądania, które Novell odrzucił. Potwierdza to też fakt nie złożenia przez SCO pozwu o pogwałcenie praw autorskich lub patentowych przeciwko IBM" – mówi Jack Messman.

Zobacz również:

„SCO twierdzi, że posiada wyraźne dowody, wspierające zarzuty w stosunku do społeczności linuksowej. Najwyższy czas skonkretyzować te zarzuty, albo odwołać generalizujące i bezpodstawne oskarżenia” - czytamy w oświadczeniu Novella.

Dla Novella system Linux jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju. Nowa wersja platformy NetWare (7.0) będzie oferowana wraz z wybraną dystrybucją systemu Linux.

Prawne „antylinuksowe” działania SCO jak dotychczas przyniosły firmie jedynie poparcie Microsoftu, który postanowił zakupić od firmy licencję na Unix. Trudno się dziwić temu posunięciu. Konieczność wnoszenia opłat licencyjnych mogłaby ograniczyć dynamiczny rozwój systemów open source. Linux stanowi już spore zagrożenie dla interesów koncernu. W obecnej sytuacji jest raczej mało prawdopodobne, że inne firmy oferujące rozwiązania linuksowe pójdą za przykładem Microsoftu. Na pewno nie stanie się tak jeśli SCO nie skonkretyzuje zarzutów i nie wskaże jakie fragmentu kodu Unix przeniknęły do Linuxa. Pozostaje wiec pytanie na jakiej podstawie w sensie formalno prawnym SCO oprze swoje zarzuty nawet jeśli będzie w stanie udowodnić, iż cześć kodu Unixa jest bezprawnie wykorzystywana w systemach Unix.

Tuż po wczorajszym oświadczeniu firmy Novell ceny akcji SCO spadły o 24% do poziomu 6,6 USD. W swoim drugim kwartale finansowym SCO Group odnotowała 4,5 mln USD zysku przy przychodach wynoszących 21,4 mln USD.


TOP 200