Novell Identity Manager z mechanizmem konfigurowania kont użytkowników

Oprogramowanie do zarządzania cyfrową tożsamością użytkowników, Novell Identity Manager, zostało zintegrowane z mechanizmem konfigurowania kont pracowników, umożliwiającym definiowanie i sprawdzanie ról pełnionych przez nich w organizacji.

Moduł inteligentnego konfigurowania kont pracowników - Novell Identity Manager Roles Based Provisioning Module - pozwala definiować i przypisywać użytkownikom role, które określają uprawnienia dostępu do aplikacji, systemów, danych i innych zasobów firmy. Moduł uzupełnia infrastrukturę do zarządzania tożsamością o mechanizm zarządzania rolami, wspomagając jednocześnie egzekwowanie polityki prywatności i dostosowywanie do zmieniających się przepisów i regulacji.

Uprawnienia przyznawane są odpowiednio do zajmowanego stanowiska, działu bądź konkretnych zadań przypisanych danej osobie. Pozwala to zmniejszyć liczbę czynności administracyjnych związanych z przyznawaniem, odbieraniem i weryfikacją praw dostępu. Nowy moduł umożliwia pełną kontrolę nad tym, czy uprawnienia dostępu wynikające z funkcji każdego pracownika są zgodne z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Moduł jest zintegrowany z działającym w czasie rzeczywistym rozwiązaniem Novell Identity Manager, a ponadto można go łączyć z systemami i aplikacjami zewnętrznymi. Umożliwia monitorowanie i rejestrowanie dostępu do informacji i zasobów, co pozwala dokumentować zgodność tych działąń z obowiązującymi przepisami i regulacjami.


TOP 200