Notes/Intuity/Telephony OneStop

Notes/Intuity/TOS dowodzi, jak trudno jest połączyć te dwa światy: przetwarzania danych i telefonii. Odnieśliśmy wrażenie, że te dwie - skądinąd bardzo kompetentne - firmy nie potrafią pójść na kompromis.

Notes/Intuity/TOS dowodzi, jak trudno jest połączyć te dwa światy: przetwarzania danych i telefonii. Odnieśliśmy wrażenie, że te dwie - skądinąd bardzo kompetentne - firmy nie potrafią pójść na kompromis.

Współpraca z Lotusem jest mądrym posunięciem firmy Lucent z uwagi na dużą liczbę użytkowników pakietu Notes, ale Lucent wchodzi również na rynek obsługi komunikatów własną drogą i może zaoferować własną uniwersalną odbiorczą skrzynkę pocztową. Kto interesuje się trendami, niech pilnie śledzi poczynania tej firmy. Wielu komentatorów sądzi, że łatwiej jest przejść z telefonii do przetwarzania danych niż odwrotnie.

Trzeba trochę popracować

Na razie jednak uniwersalna odbiorcza skrzynka pocztowa systemu Notes/Intuity/TOS nie może konkurować z pozostałymi dwoma rozwiązaniami, opisanymi w naszym porównaniu. Zacznijmy od tego, że koszt zestawu był najwyższy - ponad dwa i pół razy większy niż GroupWise/FaxServe/CallWare. Użytkownicy mający już Intuity, jako system poczty głosowej, zapłacą jednak mniej (patrz tabela cen).

Co ważniejsze, rozwiązanie to zdecydowanie wymaga wiele administracji. Aby dodać, usunąć lub zmodyfikować profil, trzeba wykonywać operacje w wewnętrznej centrali telefonicznej, w serwerze dostępu NetWare oraz w bazach danych Intuity, Notes i TOS (te dwie ostatnie bazy danych można co prawda połączyć, ale - zdaniem przedstawicieli Lotusa - sprawność systemu Notes jest lepsza, jeśli są one rozdzielone). Niestety, rozdzielenie to powoduje, że dodawanie użytkowników do bazy danych TOS musi się odbywać nie przy użyciu grup programu Notes, lecz pojedynczo, co jest bardzo uciążliwe.

Rozwiązanie to wymaga również wejścia w zupełnie obcy język i logikę branży telekomunikacji, a jest to naprawdę trudne. Nieco łatwiej mają ci, którzy znają Unix w wydaniu Santa Cruz Operation (gdyż Intuity współpracuje z tym systemem), ale w produkcie tym stosowana jest własna, inna składnia poleceń służących do administrowania użytkownikami. Nawet perfekcyjne opanowanie języka poleceń nie wystarcza do dokonania poważniejszych zmian (takich jak dodanie modułów czy nowych usług, na przykład konwersji tekstu na mowę). Niezbędne, naszym zdaniem, będzie skorzystanie z pomocy fachowego dostawcy lub specjalistów ds. telekomunikacji.

Zaletą pakietu Intuity jest dobra realizacja funkcji faksowych oraz możliwość wykorzystania jednej linii telefonicznej do faksu i rozmów, dzięki czemu eliminuje się potrzebę instalowania dwóch bezpośrednich linii wewnętrznych do każdego użytkownika.

Głos w podróży

Rozwiązanie Notes/Intuity/Telephony OneStop jako jedyne zapewnia możliwość konwersji tekstu na mowę, co pozwala użytkownikom odsłuchiwać komunikaty, kiedy nie są podłączeni do sieci lokalnej. Po połączeniu się przez telefon można wybrać, czy ma być nadana tylko informacja o autorze i temacie komunikatu, czy cała jego treść. Jeżeli komunikat poczty elektronicznej zawiera dodatek (jak np. faks), Intuity powiadamia o nim i o typie pliku. Funkcja konwersji tekstu na mowę nadspodziewanie dobrze radziła sobie nawet z błędnie napisanymi wyrazami. Niestety, moduł ten sprawdza się tylko w przypadku korespondencji pisanej w języku angielskim - o poprawnym czytaniu polskich listów i faksów można tylko pomarzyć.

Całość rozwiązania pod względem funkcji udostępnianych klientowi była gorsza niż w przypadku zestawu GroupWise/FaxServe/CallWare. Podobnie jak i system Exchange/RightFax/CalXpress3, rozwiązanie to nie pozwala na wizualne rozróżnianie poczty elektronicznej od faksów i komunikatów telefonicznych. Czytając artykuł można uznać, że nie jest to szczegół istotny, ale kiedy ogląda się skrzynkę odbiorczą z dziesiątkami komunikatów, niezbędna jest metoda szybkiej organizacji, możliwa tylko drogą wzrokową. Na szczęście system Notes pozwala - w odróżnieniu od Exchange - na wyświetlenie wszystkich komunikatów w jednym oknie skrzynki odbiorczej.

Do wyświetlania i edycji faksów w systemie Notes niezbędna jest aplikacja o nazwie Lotus Notes:Document Imaging (LN:DI) Pro 4.5. Ma ona wbudowane dobre funkcje rozpoznawania tekstu oraz standardowe: powiększania, obracania i dopisywania adnotacji. Niestety, tej ostatniej nie zdołaliśmy uruchomić na skutek konfliktu wersji. Telephony OneStop jest zgodny tylko z Notes 4.12c, natomiast LN:DI Pro 4.5 - z Notes 4.5. Firma Lotus podaje, że wersja Telephony OneStop zgodna z Notes 4.5 powinna być gotowa do końca drugiego kwartału br.

Moduł klienta w oprogramowaniu do przetwarzania rozmów telefonicznych Intuity nosi nazwę Message Manager 4.0 (nie mylić z klientem pakietu CallXpress3, o nazwie Desktop Message Manager). Jest on podobny do analogicznych modułów w pozostałych dwóch rozwiązaniach. Message Manager udostępnia niezawodne, rozbudowane funkcje odtwarzania komunikatów, nagrywania komunikatów powitalnych, ustawiania haseł i konfigurowania opcji powiadamiania.


TOP 200