Notebook Chicony NB 5620

W bieżącym numerze inicjujemy rubrykę opisów sprzętu komputerowego. Nie będą one miały charakteru laurek, ani świadectw jakości. Ich zadaniem jest prezentacja i popularyzacja najnowszego sprzętu, pozwalająca zorientować się czytelnikom w bogactwie ofert rynkowych. Mamy nadzieję, że przedstawiane tu opisy urządzeń zainteresują przyszłych użytkowników i ułatwią im dokonanie wyboru narzędzi odpowiednich do wykonywanej przez siebie pracy. Będziemy opisywać sprzęt udostępniony nam przez firmy zainteresowane naszym rynkiem.

W bieżącym numerze inicjujemy rubrykę opisów sprzętu komputerowego. Nie będą one miały charakteru laurek, ani świadectw jakości. Ich zadaniem jest prezentacja i popularyzacja najnowszego sprzętu, pozwalająca zorientować się czytelnikom w bogactwie ofert rynkowych. Mamy nadzieję, że przedstawiane tu opisy urządzeń zainteresują przyszłych użytkowników i ułatwią im dokonanie wyboru narzędzi odpowiednich do wykonywanej przez siebie pracy. Będziemy opisywać sprzęt udostępniony nam przez firmy zainteresowane naszym rynkiem.

Chicony NB5620 to komputer klasy PC/386, pomyślany jako podręczne narzędzie menedżerów, prawników, lekarzy czy inżynierów. Jest przedstawicielem typu komputerów zwanych notebook, typu zdobywającego bardzo szybko popularność na świecie, a także w naszym kraju.

Budowa

Cały komputer został zaprojektowany tak, aby zajmował jak najmniej miejsca i jak najmniej ważył. Maszyna mieści się w pudełku o wymiarach 210 na 297 na 47 mm i wraz z baterią zasilającą waży 3,2 kg. Komputer wyposażono w procesor Intel 80386, pracujący z zegarem 20 MHz. Praca zegara może być zwolniona do 10 MHz. Pamięć operacyjna RAM ma pojemność 1 MB. Pamięć zewnętrzną stanowią: stacja dyskietek 3,5-calowych o pojemności do 1,44 MB, umieszczona w prawej części obudowy komputera pod klawiaturą, i znajdujący się również we wnętrzu obudowy dysk twardy o pojemności 20 MB i czasie dostępu 25 ms. Komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem wielofunkcyjnej klawiatury i ciekłokrystalicznego ekranu o rozdzielczości karty VGA (640 na 480 punktów). Obraz może być wyświetlany w 16-stopniowej skali szarości, także w inwersie. Płaszczyzna ekranu jest podświetlana. Obudowa komputera podzielona została na dwie części. Górna zawiera ekran i podnosi się na samohamowanych zawiasach. Dolna mieści w sobie pozostałe elementy maszyny i przykryta jest klawiaturą.

Klawiatura

Zbudowana jest z pełnowymiarowych klawiszy rozmieszczonych w układzie QWERTY. Klawisze liter wykonane z jasnoszarej masy plastycznej mają białe oznaczenia. Klawisze funkcyjne są ciemnoszare z białymi oznaczeniami. Klawisze Fl - F10 umieszczone w jednej poziomej linni nad klawiszami cyfr, mają połowę wysokości klawiszy liter. Na wielu klawiszach nadrukowane są dodatkowe czerwone lub niebieskie oznaczenia. Wskazują one na dodatkowe funkcje, np.: przełączanie szybkości pracy komputera, uaktywnianie funkcji klawiatury numerycznej w polu klawiszy liter, dodatkowe klawisze funkcyjne itp. Klawiatura pracuje dobrze, choć klawisze należy naciskać dość silnie, a ich skok jest znacznie mniejszy niż w typowych klawiaturach komputerów stacjonarnych. Pewnego treningu wymaga używanie klawiszy funkcyjnych, szczególnie tych, które spełniają kilka funkcji. Funkcje te wywołuje się przez naciśnięcie kilku klawiszy jednocześnie lub przez naciskanie klawiszy w odpowiedniej kolejności. Najtrudniej jest opanować używanie klawiatury numerycznej, ukrytej wśród klawiszy liter. Rozwiązanie przyjęte przez konstruktorów Chicony przypomina w pewnym stopniu to, które zastosowano kiedyś w komputerze ZX Spectrum, i nie należy do najlepszych.

Ekran

Chicony NB5620 wyposażono w ciekłokrystaliczny ekran o rozdzielczości karty VGA. Czytelność ekranu jest dobra, gdyż jest on podświetlany od spodu. Obraz może być wyświetlany w inwersie, co dodatkowo ułatwia dopasowanie się do oświetlenia w miejsca pracy. Jasność i kontrast obrazu mogą być regulowane w dużym zakresie regulatorami umieszczonymi po prawej stronie ekranu na krawędzi górnej obudowy. Zależnie od wymagań oprogramowania kolory mogą być reprezentowane przez 16 stopniową skalę szarości. Skala ta jest widoczna na ciekłokrystalicznym ekranie komputera.

Dokumentacja

Komputer wyposażony jest w angielskojęzyczny podręcznik użytkownika. Książka zawiera wszelkie niezbędne uwagi o sposobie uruchomienia i zasadach eksploatacji komputera. Zawiera także opisy złącz interfejsów oraz uwagi o sposobie dopasowania programowego klawiatury do potrzeb użytkownika. Te ostatnie uwagi przeznaczone są jednak dla zaawansowanych użytkowników, posługujących się bez kłopotów programami narzędziowymi oferowanymi przez system operacyjny DOS.

Wyposażenie standardowe

Komputer sprzedawany jest w opakowaniu, w którym znajdują się: książkowa instrukcja obsługi, łączówka do zewnętrznej klawiatury, przejściówka między wtykiem 9-stykowym a 25-stykowym do interfejsu szeregowego, zasilacz sieciowy, torba do noszenia komputera i dyskietka z programami narzędziowymi do konfiguracji (setup) komputera, klawiatury i ekranu. Maszyna dostarczana jest ze sformatowanym dyskiem, na którym zapisany jest system operacyjny MS DOS w wersji 3-30.

Rozbudowa

Komputer Chicony NB5620 można łatwo rozbudować. Odsunięcie przykrywek w dolnej części obudowy sprawia, że uzyskuje się nie tylko dostęp do baterii zasilającej, ale też do złącza dla modułów pamięci RAM i do gniazda na koprocesor matematyczny. Producent oferuje dwa moduły rozszerzenia pamięci RAM: jeden o pojemności 1 MB i drugi o pojemności 4 MB. W komputerze może być zamontowany tylko jeden z nich. W tylnej ściance obudowy umieszczono pod ruchomą klapką złącza interfejsów: równoległego do drukarki, dwóch szeregowych, wyjścia do zewnętrznego monitora, złącza do zewnętrznej stacji dyskietek oraz złącza do zasilacza sieciowego i ładowania baterii zasilającej. Z lewej strony obudowy znajduje się złącze do zewnętrznej klawiatury. W opisywanym komputerze wszystkie interfejsy pracowały poprawnie, pozwalając na pełne wykorzystanie jego możliwości.

Testy

Opisując sprzęt w tej rubryce, pozwolę sobie na przeprowadzanie kilku podstawowych testów, umożliwiających ocenę badanych urządzeń. Będzie to przede wszystkim pomiar szybkości pracy komputera testem LANDMARK CPU SPEED TEST w wersji 330, pomiar mocy przetwarzania testem CHIPS AND TECHNOLOGIES w wersji 1.20, pomiar parametrów dysku twardego testem CORE INTERNATIONAL w wersji 2.6. Testy te nie należą do najnowszych, ale pozwalają na obiektywną ocenę komputera.

Wyniki testów dla komputera Chicony NB5620 przedstawiają się następująco: test szybkości - 14,8 razy szybciej niż komputer PC/XT z zegarem 4,77 MHz (wzorzec IBM, do którego odnosi się wszystkie pomiary); test szybkości przetwarzania - 2,56 mips (milionów operacji na sekundę); test dysku twardego - czas dostępu 22,7 ms, szybkość przesyłania danych 520,4 KB na sekundę.

Uwagi o eksploatacji

Komputer jest bardzo wygodny w użyciu. Można nosić go w zwykłej teczce lub w specjalnej torebce stanowiącej wyposażenie standardowe. Czytelność ekranu jest dobra. Na uwagę zasługuje system sygnalizacji aktualnego stanu maszyny. Praca dysku twardego, stacji dyskietek, włączenia zasilacza sieciowego, ładowanie baterii, włączenie numerycznej klawiatury sygnalizowane jest świeceniem się diod elektroluminescencyjnych dodatkowo oznaczonych symbolami graficznymi. Na kilka minut przez wyczerpaniem się baterii zapala się czerwona dioda i pojawia okresowy sygnał dźwiękowy, przypominający o konieczności podłączenia zasilacza lub o zakończeniu pracy. Sygnalizacja jest bardzo skuteczna.

W czasie eksploatacji komputera Chicony NB5620 uruchamiałem wiele programów pracujących w środowisku GEM, DOS, Windows. Wszystkie one pracowały prawidłowo zarówno z ekranem ciekłokrystalicznym, jak i z zewnętrznym monitorem kolorowym. Duże ułatwienie pracy przynosi podłączenie zewnętrznej klawiatury - omija się problem wielofunkcyjności klawiszy. Chicony jest bardzo cichy. Praca z programami wymagającymi szybkiego przetwarzania (programy DTP, grafika, obliczenia inżynierskie, przeszukiwanie baz danych) nie nastręcza żadnych problemów -komputer jest szybki, ma szybki dysk twardy. Pojemność dysku twardego wynosząca w badanym modelu 20 MB okazuje się jednak dość szybko zbyt mała. Nowoczesne programy wymagają często obszaru kilku MB wolnego miejsca na dysku, co w wypadku instalacji własnego środowiska programowego bywa przy tej pojemności dysku trudne do uzyskania.

Na uwagę zasługuje system programowej zmiany parametrów komputera. Sekwencją naciskanych klawiszy można uzyskać wyświetlanie obrazu w inwersie, ustalić czas gaszenia ekranu (od 1 do 9 minut), gdy nie są naciskane klawisze klawiatury, zmienić wyróżnianie napisów na ekranie z rozjaśnienia na litery pogrubione, zmienić szybkość pracy komputera, przełączyć wyświetlanie obrazu na zewnętrzny monitor itp.

Chicony jest bardzo ładny. Obudowa, wykonana z plastyku pokrytego matowym ciemnoszarym lakierem, ma fakturę przypominającą aksamit. Taki wystrój jest bardzo elegancki, ale niezbyt praktyczny. Noszenie komputera i praca z nim w ró żnych warunkach powoduje powsta wanie plam i zarysowań na matowej powierzchni lakieru. Znacznie prak-tyczniejsza byłaby obudowa gładka, możliwa do mycia wilgotną szmatką.

Przyszli użytkownicy komputera NB5620 powinni zwrócić uwagę na wyłącznik zasilania komputera. Umieszczony jest on w tylnej ściance obudowy w zbyt małym wgłębieniu. Przełączenie wyłącznika nie wymaga użycia dużej siły, co może spowodować włączenie komputera podczas pakowania go do torby lub przełączenie go w czasie transportu w teczce. Co gorsze, komputer nie sygnalizuje włączonego zasilania po przykryciu klawiatury pokrywą z ekranem. W najgorszym razie można w ten sposób doprowadzić do całkowitego rozładowania baterii.

Dane zawarte w instrukcji obsługi, mówiące o 2 - 3 godzinach pracy komputera zasilanego z baterii, nie są ścisłe. Z moich kilkakrotnych pomiarów wynika, że całkowicie naładowana bateria wystarcza na 1 do 1,S godziny pracy. Czas ten zależy od częstotliwości i czasu używania stacji dyskietek 3,5-calowych (dysk twardy pracuje zawsze). Ładowanie baterii jest szybkie i wynosi ok. 2,5 godziny, gdy zasilacz sieciowy jest podłączony a komputer nie pracuje, i ok. 4,5 godziny, gdy komputer pracuje.

Dystrybucja i cena

Komputer Chicony NB5620dostę-' pny jest w firmie INFOCOMP Sp. z o.o., ul. PCK 14 A, 87-100 Toruń, tel. 231-26, 239-03, telex 552488 info pl. Cena komputera w chwili przekazania go do redakcji wynosiła 25 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200