Northern Telecom

Amerykańska firma Northern Telecom od kilku miesięcy ma oddział w Polsce, działający jako integralna część Northern Telecom Europe. Firma ta dąży do wejścia na polski rynek telekomunikacyjny m.in. przez transfer nowoczesnej technologii do naszego przemysłu.

Amerykańska firma Northern Telecom od kilku miesięcy ma oddział w Polsce, działający jako integralna część Northern Telecom Europe. Firma ta dąży do wejścia na polski rynek telekomunikacyjny m.in. przez transfer nowoczesnej technologii do naszego przemysłu.

Poprzez tworzenie organizacji typu joint venture NT dokonała już skutecznego transferu technologii do wielu krajów. Przykładem może być choćby NETAS w Turcji, powstała jako wspólne przedsięwzięcie NT i Tureckiej ITT.

W Polsce NT nawiązała kontakty z wrocławskim ELWRO. Zaowocowały one podpisaniem listu intencyjnego ó utworzeniu spółki joint venture NT-ELWRO. Już wkrótce we Wrocławiu będą wytwarzane cyfrowe centrale systemu DMS-10. Takie same jak ta, którą uruchomiono w Chęcinach (CW nr 19/1991).


TOP 200