Nortel zadzwoni siecią

Nortel - podążając za Cisco i Lucentem - w ciągu roku wprowadzi na rynek produkty Voice over IP: od telefonów komputerowych, po centrale pracujące na platformie NT i rozwiązania typu call center.

Nortel - podążając za Cisco i Lucentem - w ciągu roku wprowadzi na rynek produkty Voice over IP: od telefonów komputerowych, po centrale pracujące na platformie NT i rozwiązania typu call center.

Nortel jest kolejnym dostawcą sprzętu i oprogramowania sieciowego, który przedstawił strategię dotyczącą budowy rozwiązań telekomunikacyjnych opartych na infrastrukturze internetowej. Firma wprowadzi na rynek kilkanaście produktów przeznaczonych zarówno dla tych klientów, którzy chcą zintegrować posiadaną instalację telefoniczną z siecią transmisji danych, jak i tych, którzy planują wdrożenie zintegrowanego systemu opartego na telefonii IP.

Idzie nowe

Pierwsza grupa produktów, dostarczana pod wspólną nazwą Inca (skrót od Internet Communications Architecture), będzie zawierać urządzenia umożliwiające transmisję głosu i danych na podstawie kluczowego przełącznika routującego Accelar, który Nortel wprowadził do oferty po przejęciu firmy Bay Networks. Podstawowym produktem będzie Inca M10 Communication System - programowa centrala telefoniczna, pracująca na platformie Windows NT. Ma ona obsługiwać telefony analogowe, nowe telefony internetowe Nortela oraz "wirtualne", programowe telefony pracujące na komputerach użytkowników. Do miejskiej sieci PSTN centrala będzie włączana za pomocą bramek telefonicznych Passport.

Firma zamierza też wprowadzić bardziej zaawansowane centrale Inca M1, M100 i M7500, niezależne od platformy Windows NT.

Produktem umożliwiającym podłączenie oddziałowych PBX-ów do sieci pakietowej WAN ma być iRemote. Według Nortela, bramka będzie mogła przekierowywać wszystkie rozmowy wewnątrzfirmowe do rozległej sieci komputerowej. Zostanie wyposażona w funkcję IP VoiceFlex, umożliwiającą automatyczne zestawianie połączeń w standardowej sieci telefonicznej, jeśli jakość połączenia w sieci IP będzie zbyt niska (np. z powodu dużej liczby innych przesyłanych danych) do przeprowadzenia rozmowy.

Coś dla oldbojów

Nortel zapowiedział także produkty, które mają ułatwić integrację wykorzystywanych, klasycznych centrali telefonicznych z sieciami opartymi na protokole IP. Będzie ona zrealizowana zarówno poprzez dostarczenie modułów sieciowych dla centrali Meridian, jak i specjalnej bramki Enterprise Edge, pracującej na platformie NT, która będzie mogła dynamicznie decydować o tym, czy rozmowę lepiej jest zestawić w tradycyjnej sieci telefonicznej, czy przesłać w formie pakietów IP. Nortel udostępni specjalne konwertery Internet Digital Adaptor dla niektórych cyfrowych aparatów telefonicznych, umożliwiające przekształcenie ich w telefony IP włączane bezpośrednio do sieci komputerowej.

Oprogramowanie

Windows NT będzie także platformą do uruchamiania oprogramowania realizującego funkcjonalność call center - Symposium Call Center Server 3.0. Oprogramowanie Symposium Web Response Server 2.0 umożliwi pracownikom call center udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia nadsyłane pocztą elektroniczną i przez WWW. Wszystkie zapowiadane rozwiązania mają trafić na rynek w ciągu najbliższego roku. Ich ceny będą znane dopiero w chwili premiery.


TOP 200