Nortel włącza obsługę NAP do własnych rozwiązań kontroli dostępu

Firma wywiązała się z wcześniejszego zobowiązania zapewnienia wsparcia NAC w wersji Microsoftu, czyli Network Access Protection (NAP).

Nortel ma swoje własne rozwiązania kontroli dostępu, które związane są z Secure Network Architecture (SNA). Teraz firma stworzyła możliwość włączenia do tego schematu Microsoft NAP.

Klient SNA, o nazwie Tunnel Guard, który zbiera dane o stanie bezpieczeństwa systemu punktu końcowego próbującego podłączyć się do sieci, teraz będzie mógł również przekazać to zadanie do wykonania agentowi bezpieczeństwa systemu Windows.

Dane o stanie bezpieczeństwa punktu końcowego mogą być zwrotnie przesłane do sieci za pośrednictwem Tunnel Guard lub klienta NAP, który jest włączony zarówno do Windows Vista jak i Windows XP SP3. Do transportu tych danych może być użyty protokół HTTP, EAP lub PEAP - w zależności od tego, czy zostanie wykorzystany komponent kliencki Nortela czy Microsoftu.

Niezależnie od sposobu uzyskania danych, dane o stanie bezpieczeństwa punktu końcowego są wysyłane do serwera Nortel SNA, który działa jako punkt decyzyjny polityki bezpieczeństwa, określający jakie uprawnienia dostępu może uzyskać punkt końcowy. Może on także przekazać do punktu końcowego, który nie spełnił wymagań polityki bezpieczeństwa, instrukcję jak uzyskać zgodność z obowiązującymi regułami.

Jeżeli ocenę stanu bezpieczeństwa dokonał komponent kliencki Microsoftu, to w celu zweryfikowania stanu bezpieczeństwa punktu końcowego serwer SNA może przekazać uzyskane dane do Windows Server 2008.

Dla punktów końcowych, które pomyślnie przeszły kontrolę, serwer SNA wysyła do punktów egzekwowania polityki zlecenie zagwarantowania odpowiedniego poziomu dostępu. Punkty te mogą być przełącznikami, routerami, sterownikami bezprzewodowymi lub innymi urządzeniami zlokalizowanymi w kluczowych punktach sieci.


TOP 200