Nortel - rozwiązanie UC oparte na protokole SIP

Doceniając rosnącą rolę telefonii IP, Nortel prezentuje pakiet UC (Unified Communications) przeznaczony dla małych i średnich firm. Rozwiązanie jest oparte na otwartym źródle i nosi nazwę SCS500.

Oprogramowanie SCS500 (Software Communication System 500) wykorzystuje wyłącznie protokół SIP i będzie dostępne jako oddzielna aplikacja oraz będzie dołączane do niektórych urządzeń sprzedawanych przez firmy Dell i serwerów System i sprzedawanych przez IBM (w tym AS400). IBM zapowiada, że zintegruje w przyszłości oprogramowanie SCS500 z Lotus Sametime Unified Telephony (system UC obsługujący VoIP, wideokonferencje i IM).

Produkt jest oparty na opracowanym przez SIPfoundry projekcie sipXecs (otwarte źródło) i może współpracować z aplikacjami Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes i Domino. SCS500 może obsługiwać firmy zatrudniające od 30 do 500 pracowników. Jest to rozwiązanie usytuowane między dwoma podobnymi produktami oferowanymi przez Nortel: mniejszym BCM50 i większym CS1000.


TOP 200