Nortel i Toshiba pracują wspólnie nad technologią WiMAX

Nortel i Toshiba ogłosiły, że przystępują wspólnie do opracowania i następnie produkcji stacji bazowych wspierających mobilny WiMAX.

Stacje bazowe będą oparte na bezprzewodowej technologii zapewniającej użytkownikom szerokopasmowy dostęp do sieci (opracowanej przez Nortel) i wzmacniaczach oraz innych elementach elektronicznych opracowanych przez firmę Toshiba. Moduł radiowy wchodzący w skład stacji bazowej zostanie zaprojektowany przez firmę Toshiba, a Nortel zajmie się modułem cyfrowym.

Nortel i Toshiba pracowały już nad podobnym przedsięwzięciem, opracowując wspólnie na przełomie lat 2006/2007 dla rządu japońskiego bezprzewodową sieć WiMAX. Instalacja pracuje na północy Japonii w regionie Tohoku.

Nortel kontynuuje cały czas prace nad technologią WiMAX, chociaż analitycy są raczej sceptyczni i twierdzą, że firma nie ma zbyt dużych szans na odegranie większej roli w tym segmencie rynku.


TOP 200