Norsk Data: tym razem zysk

Norweska kompania komputerowa Norsk Data, która w 90 i 91 r. znalazła się pod kreską, uzyskała w pierwszej połowie br. umiarkowany zysk.

Norweska kompania komputerowa Norsk Data, która w 90 i 91 r. znalazła się pod kreską, uzyskała w pierwszej połowie br. umiarkowany zysk.

Obroty firmy wyniosły w tym okresie 111 mln USD, a zysk 700 tys. USD. Norweska grupa jest jeszcze obciążona poważnym zadłużeniem. Wkrótce ma nastąpić zmiana prezesa i dyrektora generalnego Norsk Data, którym jest dotychczas Erik Engbretson.


TOP 200