Nordea: cztery kraje w jednym systemie

Do systemu Globus pracującego w centrum obliczeniowym Nordea Bank Polska podłączono już Litwę (luty) i Estonię (pierwszy tydzień lipca).

Do systemu Globus pracującego w centrum obliczeniowym Nordea Bank Polska podłączono już Litwę (luty) i Estonię (pierwszy tydzień lipca).

Po wakacjach korzystać będzie z niego także Łotwa. Kolejny ponadregionalny projekt w tym banku będzie polegał na przeniesieniu z Łotwy do Polski systemu kartowego obsługującego kraje bałtyckie.

Nordea: cztery kraje w jednym systemie

Monika Płocke, dyrektor IT w Nordea Bank Polska na Polskę i kraje bałtyckie.

Przypomnijmy, Nordea Bank postanowił dokonać centralizacji systemów produkcyjnych. Wybrany scenariusz obejmuje przeniesienie do Polski wszystkich systemów informatycznych wykorzystywanych obecnie na Litwie, Łotwie i w Estonii. Wiąże się to jednak z budową nowego centrum przetwarzania danych dla Nordea Bank Polska. "Powstanie ono w Gdyni i będzie miało powierzchnię 300-400 m2. Zamierzamy je wynajmować. Działające zaś obecnie w centrali banku centrum stanie się ośrodkiem zapasowym. Koszty inwestycji rozliczane są na poszczególne kraje, które będą korzystać z jego zasobów" - opowiada Monika Płocke, dyrektor IT w Nordea Bank Polska na Polskę i kraje bałtyckie.

Jednym z pierwszych, realizowanych wspólnie, ponadregionalnych projektów było wdrożenie w krajach nadbałtyckich systemu bankowości elektronicznej Solo, stosowanego wcześniej w Polsce. Równolegle przenoszone są do centrum w Gdyni lokalne instalacje systemu Globus, obecnie obsługujące Litwę i Estonię. Docelowo do Polski przeniesione zostaną jednak wszystkie duże systemy, w tym system kartowy (docelowo będzie jeden, obecnie są dwa obsługujące niezależnie Polskę i kraje bałtyckie), obsługa użytkowników Windows, instalacja serwera Exchange. "Lokalnie na pewno pozostaną działy helpdesk, choć przygotowujemy się właśnie do wdrożenia nowego obsługującego je systemu, pracującego w naszym centrum obliczeniowym w Polsce" - mówi Monika Płocke.

Przedstawiciele Nordea Banku postanowili także stworzyć ponadregionalną organizację, z centralą w Polsce odpowiedzialną za rozwój oprogramowania, w tym uzupełnianie go o nowe produkty oferowane w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie. Obecnie pracuje w niej 150 osób, z czego większość - 100 w Polsce. Co roku ich liczba w polskim oddziale - w związku z rozwojem banku lokalnie (planowane jest m.in. zwiększenie liczby placówek o 150) i przejmowaniem kolejnych zadań ponadregionalnie - ma się jednak zwiększać o ok. 30 osób rocznie, jeśli nie więcej.


TOP 200