Nokia prognozuje wzrost liczby e-maili wysłanych z terminali mobilnych.

Według prognoz firmy Nokia liczba wiadomości e-mail wysyłanych przez użytkowników sieci mobilnych wzrośnie o ok. 40% w ciągu 18 miesięcy.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami wzrost będzie dotyczyć przede wszystkim segmentu klientów biznesowych. W tym obszarze oczekuje się również istotnego wzrostu wykorzystania technologii bezprzewodowych do wszelkiego rodzaju działalności operacyjnej przedsiębiorstw (zdalny, mobilny dostęp do baz danych, firmowych intranetów itp).

Jak twierdzą analitycy, przewidywana tendencja wynika z ewolucji obecnych rozwiązań sieciowych do architektur konwergentych, w których istnieje wyraźne rozdzielenie warstwy usługowej od transportowej (te same usługi mogą być realizowane przez terminale pracujące w różnych technologiach dostępowych). Dodatkowym czynnikiem stymulującym jest stopniowa decentralizacja działalności operacyjnej przedsiębiorstw (co wymusza istotny wzrost mobilności pracowników), a także coraz większa gama zaawansowanych terminali.

Zobacz również:

Przeprowadzone badania dotyczą krajów europejskich (w badaniach uwzględniono kilka tysięcy firm różnej wielkości, na obszarze całego kontynentu).


TOP 200