Nokia odnotowała znaczny wzrost sprzedaży w I kw. br.

W I kwartale roku finansowego 2000 fińska Nokia odnotowała sprzedaż w wysokości 6 mld USD, a więc o 69% wyższą niż przed rokiem (3,55 mld USD). Zysk netto wyniósł w tym czasie 820 mln USD (465 mln USD...

W I kwartale roku finansowego 2000 fińska Nokia odnotowała sprzedaż w wysokości 6 mld USD, a więc o 69% wyższą niż przed rokiem (3,55 mld USD). Zysk netto wyniósł w tym czasie 820 mln USD (465 mln USD).

Przychody działu sieciowego firmy wzrosły o 36% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, osiągając wartość 1,38 mld USD. Dział zajmujący się telefonami komórkowymi uzyskał sprzedaż 4,46 mld USD (wzrost o 88%), natomiast Nokia Ventures Organizations osiągnęła przychód w wysokości 195 mln USD, a więc wyższy o 230%.

Biorąc pod uwagę dobrą sprzedaż we wszystkich regionach geograficznych, przedstawiciele firmy oczekują, że wyniki na zakończenie bieżącego roku powinny być o 30-40% wyższe od uzyskanych rok wcześniej.

Na wyniki zareagowała natychmiast giełda w Helsinkach, gdzie wartość akcji firmy wzrosła w dniu ich ogłoszenia o prawie 8%.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200