Nokia odnotowała znaczny wzrost przychodów w I kw.

W zakończonym 31 marca I kw. 1999 roku finansowego fińska Nokia zanotowała zysk netto w wysokości 535 mln USD, co oznacza wzrost o 50% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej (356 mln USD). Przychód firmy w tym okresie wyniósł 4,1 mld USD (2,7 mld USD).

W zakończonym 31 marca I kw. 1999 roku finansowego fińska Nokia zanotowała zysk netto w wysokości 535 mln USD, co oznacza wzrost o 50% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej (356 mln USD). Przychód firmy w tym okresie wyniósł 4,1 mld USD (2,7 mld USD).

Największy wzrost sprzedaży firma odnotowała na rynku telefonów komórkowych. W Europie sprzedaż zwiększyła się o 57%, w rejonie Azji i Pacyfiku o 23%, natomiast na terenie obu Ameryk o 20%. Największymi rynkami zbytu w I kw. były dla firmy Stany Zjednoczone, Chiny, Niemcy, Wlk. Brytania i Włochy.