Nokia dzieli na cztery

Fiński koncern zapowiada daleko idącą reorganizację. Aby utrzymać prym na rynku moblinym firma przeprowadzi zmiany na stanowiskach kierowniczych i powoła do życia nowy działu produktów multimedialnych.

Dotychczasowe trzy jednostki biznesowe Nokii, zastąpią cztery działy: telefonów komórkowych, multimediów, sieci i rozwiazań korporacyjcnych. Nokia przydzieli im nowe kompetencje. Jako że 75 proc. przychodów koncernu pochodzi ze sprzedaży telefonów, poszczególne działy będą w większym stopniu współpracować przy ich wytwarzaniu. Za podstawowe będzie odpowiadał dział telefonów komórkowych. Natomiast w prace nad bardziej zaawansowanymi modelami, wyposażonymi np. w aparaty cyfrowe czy zaangażowany będzie nowy dział multimedialny. Podobnie jak produkcja biznesowych urządzeń linii Communicator będzie wspierana przez dział produktów korporacyjnych.

Zapowiadane zmiany mają wejść w życie z początkiem stycznia 2004 r. W II kw. 2003 r. przychody Nokii wzrosły o 1% do poziomu 7,01 mld euro. Sprzedaż telefonów komórkowych przyniosła firmie 5,51 mld euro, natomiast dział Nokia Networks miał 1,48 mld euro przychodu i 334 mln euro straty na poziomie operacyjnym. W II kw. Nokia przeznaczyła na restrukturyzację działu produktów sieciowych 399 mln euro. Do końca 2003 r. zatrudnienie w nim zostanie zredukowane do 15 tys. osób.

Zobacz również:


×