Nobliści: współpraca jest w nauce niezbędna

Najciekawszych rzeczy w nauce nie mogą tworzyć pojedyncze osoby, w nauce niezbędna jest współpraca - mówili w środę nobliści prof. Carol Greider i Brian Kobilka. Nobliści z różnych dziedzin nauki spotkali się w Warszawie z młodymi naukowcami.

"Spotkanie ma być inspiracją, by młodzi polscy naukowcy uwierzyli w siebie i podejmowali przełomowe tematy badawcze" - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Z młodymi naukowcami spotkało się w środę troje noblistów. Wśród nich prof. Carol Greider - laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii za rok 2009. Prowadziła ona badania nad procesami starzenia się komórek oraz rozwoju nowotworów. W dyskusji uczestniczył również prof. Theodor Haensch - noblista w dziedzinie fizyki za rok 2005, którego badania przyczyniły się do rozwoju precyzyjnej spektroskopii laserowej. Trzeci noblista to prof. Brian Kobilka, laureat w dziedzinie chemii za rok 2012. Jego prace dotyczyły receptorów sprzężonych z białkiem G, dzięki którym nasz organizm jest w stanie czuć i działać.

Zobacz również:

Wszyscy naukowcy zgodzili się, że tym, co powinno cechować naukowca jest ciekawość. Zdaniem prof. Haenscha niezwykle ważne jest to, by badania, którymi zajmuje się naukowiec były jego pasją. Prof. Kobilka stwierdził, że największy sukces odnoszą ci, którzy są z ciekawością stawiają pytania. Podobnego zdania była prof. Greider. "Praca badawcza to odpowiadanie na pytania. Jeśli jest się ciekawym odpowiedzi na te pytania, łatwiej przezwyciężać przeszkody. A w nauce jest zawsze wiele przeszkód" - powiedziała w rozmowie z PAP noblistka.

Pytana o współpracę w zespołach badawczych Greider opowiedziała: "współpraca jest jedną z najważniejszych rzeczy w pracy naukowca". Z kolei prof. Kobilka przyznał: "naprawdę ciekawe rzeczy w nauce nie mogą być osiągnięte przez jedną tylko osobę".

Nobliści mówili też m.in. o znaczeniu badań interdyscyplinarnych, a więc tych, które prowadzone są na pograniczu różnych dziedzin. "Kiedy dochodzi do mieszania się kilku dziedzin, mogą dziać się nowe, ciekawe rzeczy" - mówiła prof. Greider. Zgadzał się z tym zdaniem prof. Kobilka. "Interdyscyplinarność sprawia, że badania są ciekawsze. Każdy członek zespołu może się w czasie takich badań nauczyć czegoś nowego" - stwierdził noblista, który sam prowadzi badania na pograniczu biologii i chemii.

Polscy naukowcy pytali też o rolę mentora w pracach młodych uczonych. Greider zaznaczyła, że nie miała jednego mentora, który pokierowałby jej karierą, ale na swojej drodze spotkała wielu ludzi, na których rady mogła liczyć. Zaznaczyła, że mentorem nie musi być dla naukowca jego przełożony. Badacz swojego mistrza może szukać wśród innych osób. Kobilka przyznał, że jego mentor, przełożony, dawał mu wsparcie i pozwalał, by Kobilka samemu odkrywał dziedziny, które go interesują. "Doceniam to, że nie traktował moich potknięć jako czegoś ostatecznego" - mówił noblista, wyjaśniając, że dostawał szanse, by naprawiać swoje błędy.

Nobliści podkreślali też rolę mobilności naukowców i szukania swojego miejsca w różnych ośrodkach naukowych. Haensch zaznaczał, że mobilność "przynosi owoce. Dzięki niej szybciej upowszechniają się nowe osiągnięcia czy technologie. Pozwala na pokonywanie trudności i wymianę narzędzi badawczych" - mówił Haensch. Greider mówiła, że jest to okazja, by poznawać nowych ludzi, a Kobilka stwierdził, że od ponad 20 lat pracuje w jednym ośrodku naukowym.

"Mieliśmy do dyspozycji aż troje laureatów Nagrody Nobla, którzy mogli dawać nam rady, jak postępować we własnym rozwoju badań. Taka perspektywa jest dla nas bardzo cenna" - podsumowała w rozmowie z PAP Karolina Żukowska z Uniwersytetu Warszawskiego, jedna z moderatorów dyskusji.

Spotkanie organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego towarzyszy 13. Światowemu Szczytowi Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla.

autor: PAP, źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl


TOP 200