Niższy VAT na Internet?

Sejm przegłosował dzisiaj poprawki Senatu dotyczące obniżenia podatku VAT na usługi teleinformatyczne z 22 do 7% oraz całkowitego zwolnienia szkół i placówek edukacyjnych z tego podatku za korzystanie z Internetu. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.

Sejm głosował w czwartek (5 lipca br.) nad poprawkami Senatu w kwestii nowelizacji ustawy o podatku VAT w części dotyczącej wszelkich usług dostępu do Internetu. Ustawa zakłada obniżenie podatku VAT z 22 do 7% na usługi teleinformatyczne oraz zwolnienie z tego podatku szkół i jednostek edukacyjnych korzystających z Internetu. Parlament zatwierdził zmniejszenie podatku VAT do 7% na usługę korzystania z Internetu. Sejm nie przyjął poprawki Senatu mówiącej o ujednoliceniu stawki podatku do wysokości 7% dla wszystkich korzystających z połączeń internetowych. Dlatego szkoły będą traktowane, według pierwszej propozycji wysuniętej przez Sejm, preferencyjnie. Usługa korzystania z Internetu nie będzie w ich przypadku objęta podatkiem VAT. Obniżka podatku VAT za usługi teleinformatyczne oznacza tańsze połączenia z Siecią dla końcowych klientów. Niższy podatek objąłby wszystkich operatorów świadczących usługę dostępu do Internetu, niezależnie od stosowanej i oferowanej technologii.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) i o podatku akcyzowym zakłada, ze do końca 2003 r. szkoły i placówki edukacyjne będą obciążone jedynie 3% stawką podatku przy zakupach sprzętu komputerowego, a nie jak dotychczas 22% VAT-em. Sejm zdecydował ponadto o zwolnieniu z podatku VAT druku czasopism i książek specjalistycznych. "Zgodnie z konstytucją, prezydent ma od teraz 21 dni na zatwierdzenie lub odrzucenie nowych przepisów. Potem musimy poczekać na wspólne rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Edukacji w sprawie ustalenia listy sprzętu komputerowego, którego ceny będą objęte 3-procentowym podatkiem VAT. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 7 dni od daty jej ogłoszenia. Liczę na to, że tańszy dostęp do Internetu będzie możliwy już od września br.", powiedziała posłanka Unii Wolności, Grażyna Staniszewska.

Zobacz również:

  • Opłata reprograficzna to kolejny zły pomysł
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200