Niższe przychody Scala Business Solutions

W pierwszym kwartale obrót firmy wyniósł 17,6 mln USD. Scala Polska osiągnęła przychód na poziomie 2 mln zł. Spadek sprzedaży był efektem restrukturyzacji firmy, którą przeprowadzono w 2000r.

Łączne przychody Scala Business Solutions w I kw. bieżącego roku wyniosły 17,6 mln. Są one niższe od przychodów z poprzedniego okresu fiskalnego, kiedy to holenderska firma uzyskała obrót na poziomie 25,4 mln USD. Działalność operacyjna przyniosła spółce 1 mln USD zysku. Udział polskiego biura w poziomie sprzedaży całej korporacji wyniósł ponad 2 mln zł. Przychody firmy za cały 2000r. wyniosły 71,2 mln USD i były mniejsze o 27,4% w stosunku do roku 1999 kiedy to przychód wyniósł 98,1 mln USD. Scala Polska Sp. z o.o. jest częścią koncernu Scala Business Solutions N.V.

Niższe przychody były spowodowane restrukturyzacją firmy, którą przeprowadzono na przełomie 1999 i 2000 r. Plan redukcja kosztów zakładał przywrócenie rentowności firmie, nawet kosztem krótkotrwałego zahamowania wzrostu sprzedaży.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard
  • Sytuacja makroekonomiczna nie wpływa na Apple
  • Oracle tnie koszty i zwalnia pracowników?

Scala Business Solutions obecna jest w ponad 90 krajach. Firma produkuje oprogramowanie będące połączeniem tradycyjnego systemu wspomagającego zarządzanie firmą z oprogramowaniem do prowadzenia działalności przez Internet. Oprogramowanie firmy Scala w Polsce wdrożyło ok. 200 firm, m.in. Ericsson, Merck oraz Volvo Poland.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200