Niezrozumienie IT przynosi straty

Z raportu opracowanego przez KPMG wynika, że brytyjskie firmy tracą blisko 25 miliardów dolarów rocznie na skutek złego wykorzystania technologii informatycznych.

Ponad połowa menedżerów w brytyjskich firmach nie zna wysokości środków przeznaczanych na rozwiązania informatyczne w ich firmach, a ponad 80% menedżerów nie ma także pojęcia jakie oszczędności wynikają z zastosowania nowych technologii.

Z raportu wynika, że przy dobrym zarządzaniu nowymi technologiami w brytyjskich przedsiębiorstwach wydatki na IT mogłyby spaść od 10 do 40%. Roczne wydatki w Wielkiej Brytanii na nowe technologie wynoszą ponad 60 miliardów dolarów. Oznacza to, że ponad 25 miliardów dolarów rocznie marnuje się na skutek niezrozumienia możliwości wykorzystania zaawansowanych technologii.

Raport przygotowano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 200 dyrektorów finansowych i zarządzających brytyjskimi firmami.