Niezbędnik administratora Linuxa

Nowy produkt firmy Caldera zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania komputerami platformy Linux.

Nowy produkt firmy Caldera zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do zarządzania komputerami platformy .

Jeszcze kilka lat temu systemem operacyjnym Linux interesowali się głównie użytkownicy indywidualni. Sytuacja uległa radykalnej zmianie: na instalowanie serwerów pracujących pod tym systemem decydują się coraz częściej przedsiębiorstwa. Linux cieszyłby się na pewno większym wzięciem w tym środowisku, gdyby nie to, że podaż narzędzi zarządzających serwerami i stacjami roboczymi tej platformy oraz programów używanych do dystrybucji aplikacji linuxowych jest ciągle daleka od zadowalającej. I tu administratorom może przyjść z pomocą program noszący nazwę Volution 1.0 (Caldera Systems), dzięki któremu zarządzanie serwerami Linux nabierze kolorów.

Chociaż programy zarządzające komputerami platformy Linux (zdalne monitorowanie systemów, narzędzia inwentaryzujące oprogramowanie i sprzęt zainstalowany w serwerach oraz narzędzia dystrybuujące oprogramowanie) są dostępne już od dobrych kilku lat, to problem zawsze polegał na tym, że administrator nie dysponował jednym pakietem realizującym wszystkie zadania, a musiał korzystać z usług różnych narzędzi. I oto pojawił się produkt, który to rozwiązuje. Pakiet Volution oferuje wszystkie niezbędne narzędzia oraz interfejs użytkownika (oparty, jakżeby inaczej, na technologii webowej), integrujący te wszystkie narzędzia w ramach jednego spójnego środowiska zarządzającego systemami linuxowymi.

Pakiet Volution pojawił się w ofercie firmy Caldera w lutym tego roku. Główna zaleta produktu polega na tym, że może on kontrolować zdalnie pracę wielu systemów linuxowych (serwerów i klientów), sprawdzając w sposób ciągły ich stan (przepełnienie dysków twardych, ewidencjonowanie błędów systemowych czy przeładowanie aplikacjami). Innym atutem pakietu jest możliwość prowadzenia planowej dystrybucji oprogramowania. Funkcje dystrybuujące oprogramowanie pozwalają szybko aktualizować serwery i stacje robocze, co jest szczególnie ważne na przykład wtedy, gdy w systemach zauważono słabe punkty zabezpieczeń, które trzeba jak najszybciej usunąć (aktualizując oprogramowanie). Pakiet Volution wymaga oczywiście dopracowania (lepsza dokumentacja, klarowniejszy interfejs, uproszczenie procesu instalowania), tak jak zresztą wszystkie pierwsze wersje programów wprowadzanych na rynek. Można wyrazić nadzieję, że już pierwsza aktualizacja tego narzędzia usprawni pracę wielu jego elementów.

Volution to kompleksowe oprogramowanie zarządzające systemami Linux, zmniejszające koszty eksploatowania komputerów tej platformy.

Pakiet zarządza zdalnie i w bezpieczny sposób wieloma systemami Linux, posługując się technologią webową (interfejs oparty na przeglądarce). Administrator może definiować zasady decydujące o tym, jak program zarządza systemami i je kontroluje. Volution zawiera moduły ewidencjonujące sprzęt i oprogramowanie, dystrybuujące oprogramowanie, sprawdzające stan zarządzanych systemów, zarządzające drukarkami i kolejkami drukowania oraz wykonujące wcześniej zaplanowanie zadania. Pakiet Volution został zaprojektowany w oparciu o standardy otwarte.

Główne obszary działania pakietu Volution (podobnie jak innych pakietów zarządzających serwerami i siecią) to: dystrybucja oprogramowania, zarządzanie drukarkami sieciowymi, inwentaryzowanie zasobów (sprzęt i aplikacje zainstalowane na komputerach) i monitorowanie systemów oraz urządzeń. Proces dystrybuowania oprogramowania w środowisku Linuxa przebiegał zawsze łatwiej niż proces dystrybuowania oprogramowania w sieciach Windows, ponieważ aplikacje linuxowe są z reguły lepiej udokumentowane i ich wzajemne zależności są klarowne i przejrzyste, czego nie można powiedzieć o aplikacjach platformy Windows. Volution wykorzystuje jedną z głównych metod dystrybuowania oprogramowania w tym środowisku - RPM (Red Hat Package Manager) - dzięki której administrator może szybko i metodycznie rozpowszechniać oprogramowanie na komputerach typu desktop.

I chociaż pakiet mógłby być łatwiejszy w obsłudze, to pozwala szybko tworzyć zasady (oparte na określonych cechach zarządzanych systemów), które są wykorzystywane do dystrybucji oprogramowania i przyrostowego aktualizowania systemów.

Volution przegląda serwery i stacje robocze, zbierając informacje o oprogramowaniu zainstalowanym na komputerach i o urządzeniach obsługiwanych przez te komputery (inwentaryzowanie sprzętu i oprogramowania). Następnie pakiet umieszcza te informacje w bazie danych LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), która zawiera rozszerzenia obsługujące zarządzane produkty. Przed zainstalowaniem bazy danych LDAP należy zbudować jej bazę. Może to być baza oparta na takich produktach jak eDirectory (Novell), OpenLDAP (produkt dołączony do pakietu) lub AOL/TimeWarner-Netscape iPlanet.


TOP 200