Niezawodne okablowanie strukturalne

Szybko rozwijające się aplikacje szerokopasmowe powodują radykalny wzrost wymagań w zakresie przepustowości, szybkości transmisji i niezawodności i zdolności adaptacyjnych okablowania.

Niezawodne działanie współczesnych systemów teleinformatycznych, w ogromnym stopniu zależy od zastosowanych rozwiązań okablowania strukturalnego. Mimo, iż urządzenia teleinformatyczne zawsze wymagały połączeń zarówno transmisyjnych jak i zasilania, to obecne wymagania stwarzają przed nimi nowe, znacznie wyższe, wyzwania. Szybko rozwijające się aplikacje szerokopasmowe powodują bowiem radykalny wzrost wymagań, nie tylko w zakresie przepustowości i szybkości transmisji ale również niezawodności i zdolności adaptacyjnych. Sprostanie nowym wymaganiom w tym zakresie leży zarówno w sferze podejścia do projektowania jak i wprowadzenia nowych rozwiązań budowy i konstrukcji urządzeń infrastruktury fizycznej w tym systemów okablowania. Aby zapewnić wysoki poziom adaptacyjności systemu teleinformatycznego coraz częściej odchodzi się od budowy systemów projektowanych od podstaw pod konkretną aplikację, zwracając się ku zestandaryzowanym konstrukcjom. Dzięki na przykład zastosowaniu systemów szaf typu rack opartych o modułowe elementy możliwa jest łatwa i szybka rekonfiguracja systemu teleinformatycznego do aktualnych potrzeb. Aby w pełni wykorzystywać zalety montażu sprzętu teleinformatycznego instalowanego w szafach przemysłowych konieczna jest również zdolność układów okablowania do bezproblemowej rekonfiguracji. W szafach często bowiem dochodzi do zmian dotyczących parametrów zasilania mocy, napięcia czy ilości gniazd.

Niezawodne okablowanie strukturalne

Szacunkowy podział kosztów w projekcie budowy serwerowni.

Okablowanie strukturalne

Pojęcie systemu okablowania strukturalnego można zdefiniować jako kompletne i zintegrowane rozwiązanie architektury połączeń przewodowych urządzeń teleinformatycznych funkcjonujących najczęściej w obrębie danego obiektu budowlanego. Podstawowym celem stosowania systemów okablowania strukturalnego jest umożliwienie współpracy, w ramach jednej instalacji, wielu systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych oraz udostępnienie punktów dostępowych dla użytkowników. W skład systemu okablowania strukturalnego wchodzi:

• Okablowanie pionowe, które jest przeznaczone do łączenia Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych (najczęściej wykonywane w oparciu o światłowody lub kable miedziane)

Zobacz również:

  • Kompensacja mocy biernej - tańsze utrzymanie Data Center
  • USB Typu C 2.1 już w sklepach - 240 W ładowanie przez USB-C

• Okablowanie poziome stanowiące połączenie punktu gniazda abonenckiego z punktem rozdzielczym

• Punkty Centralne Okablowania tzw. punkty rozdzielcze

• Gniazda abonenckie (najczęściej wyposażone w gniazda RJ-45)

• Połączenia systemowe zapewniające połączenia okablowania strukturalnego z systemami komputerowymi

• Połączenia pomiędzy budynkami zapewniające połączenia sieci znajdujących się w różnych budynkach

Okablowanie strukturalne jest zwykle budowane w topologii drzewiastej, w którym punkty dystrybucyjne, połączone są kablami szkieletowymi, zapewniającymi komunikację pomiędzy urządzeniami (umieszczonymi w szafach dystrybucyjnych tych punktów). Punkty dystrybucyjne i okablowanie szkieletowe stanowią główny rdzeń systemu okablowania strukturalnego, do którego są przyłączane kable połączeniowe do gniazd abonenckich.

Niezawodne okablowanie strukturalne

Elementy okablowania strukturalnego

Możliwość zmian bieżącej konfiguracji połączeń w punktach dystrybucyjnych powinny zapewniać panele oraz kable krosowe w szafach krosowniczych.

Dla nowych obiektów już na etapie ich projektowania powinno określać się planowane trasy prowadzenia przewodów oraz miejsca instalacji urządzeń. W przypadku budynków istniejących, okablowanie prowadzi się zwykle w korytkach PCV lub w przestrzeni pod sufitem podwieszanym wraz z pozostałymi przewodami. Prowadzenie przewodów teleinformatycznych może odbywać się wraz z inną instalacją sygnałową np. alarmową, telewizyjną, przeciwpożarową czy telefoniczną.

Dzięki stworzeniu takiej jednolitej struktury okablowania można uzyskać znaczące obniżenie kosztów instalacji, a także usprawnić późniejszą eksploatację. Rozkład poszczególnych punktów przyłączeniowych elektryczno – logicznych (PEL) w budynku musi nie tylko uwzględniać obecną strukturę organizacji, ale również gwarantować możliwość jej rekonfiguracji oraz rozbudowy. W związku z powyższym ilość punktów w poszczególnych pomieszczeniach powinna być określona z odpowiednią rezerwą.

Liczba punktów PEL w pomieszczeniu technicznym serwerowni, oraz obsługi technicznej centrum monitoringu i zarządzania, a także pomieszczenia administratorów sieci lokalnej LAN, powinna być określona w zależności od indywidualnych uwarunkowań i wymogów projektowych. Dla większości gniazd przyłączeniowych stosuje się systemy ramek i puszek natynkowych oraz gniazd elektrycznych mających zastosowanie w dedykowanych instalacjach zasilających. W niewielkich instalacjach natynkowych przydatne są pojedyncze bądź podwójne gniazda powierzchniowe RJ45 UTP ze złączem RJ bez osłony przeciwpyłowej.

Szafy krosownicze powinny być instalowane w pomieszczeniach wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, na poszczególnych kondygnacjach budynku. Miejsca lokalizacji urządzeń aktywnych muszą mieć także zapewniony odpowiedni poziom chłodzenia oraz gwarantowane zasilanie umożliwiające poprawną eksploatację zamontowanego tam sprzętu. Wszystkie panele krosownicze powinny być czytelnie i przejrzyście opisane oraz posiadać ponumerowane gniazda w szafach krosowniczych i punktach PEL. W celu ułatwienia prowadzenia prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych kable łączące poszczególne serwery i urządzenia z szafą krosownicą lub też inne o istotnym znaczeniu powinny być wykonane w innym kolorze niż pozostałe.

W celu zmniejszenia wpływu zakłóceń, szczególnie w miejscach o dużej koncentracji ilości kabli transmisyjnych oraz bliskości przewodów instalacji elektrycznej, okablowanie poziome powinno być wykonywane w wersji ekranowanej. Zwiększenie odporności systemu informatycznego na zakłócenia elektromagnetyczne oraz ograniczenie emisji zakłóceń do środowiska zewnętrznego wpływa bowiem znacząco zarówno na niezawodność jak i na zwiększenie bezpieczeństwa transmisji danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200