Niezawodne i oszczędne

Wraz ze wzrostem znaczenia funkcji systemów teleinformatycznych zwiększają się także wymagania stawiane infrastrukturze fizycznej, w tym systemom zasilania i chłodzenia. Priorytetem przy budowie data center jest zapewnienie adekwatnej do potrzeb mocy obliczeniowej (wydajność) oraz niezawodności (dostępność).

Urządzenia ochrony zasilania są jednym z najważniejszych elementów infrastruktury fizycznej, służącym zapewnieniu wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów teleinformatycznych. Ochronę przed problemami z siecią zasilającą uzyskuje się dzięki stosowaniu systemów zasilania gwarantowanego złożonego z takich urządzeń, jak: zasilacze UPS (Uninterruptible Power Supply), siłownie prądu stałego oraz agregaty prądotwórcze, które zasilają poszczególne odbiorniki systemu teleinformatycznego poprzez instalację elektryczną. Zastosowanie zasilaczy UPS pozwala na wyeliminowanie krótkotrwałych przerw w zasilaniu (krótszych, niż czas autonomii zasilacza), a więc tych, które występują najczęściej. W razie konieczności zapewnienia zasilania podczas takich długotrwałych przerw w dostawie energii konieczne jest wyposażenie systemu zasilania gwarantowanego w agregat prądotwórczy. Generatory prądotwórcze są zwykle stosowane jako rezerwowe źródło zasilania wszędzie tam, gdzie wymagany czas podtrzymania przekracza kilkadziesiąt minut.

Na dostępność całego sytemu teleinformatycznego ogromny wpływ ma także właściwa temperatura pomieszczenia serwerowni. Mieszanie się powietrza chłodnego z ciepłym może być przyczyną przegrzania się urządzeń teleinformatycznych i w konsekwencji - ich awarii. Nie tylko temperatura, ale i niewłaściwy poziom wilgotności, który jest przyczyną wyładowań elektrostatycznych i powstawania skroplin wewnątrz sprzętu elektronicznego, może stanowić zagrożenie dla dostępności systemu IT. Aby uniknąć tych zagrożeń, warto zaopatrzyć się w systemy chłodzenia dedykowane dla urządzeń IT.

Adaptacyjność systemów zasilania i chłodzenia

Obecnie w centrach przetwarzania danych wyposażenie powinno być przygotowane na zmiany chociażby ze względu na szybki rozwój technologii informatycznej oraz szybko zmieniające się otoczenie biznesowe. Wielkość centrów danych jest zwykle projektowana na warunki szczytowe, które są osiągane bardzo rzadko. W rezultacie wydajność robocza przy pełnym obciążeniu nie jest prawidłowym wskaźnikiem rzeczywistej wydajności pracy. Zmniejszenie różnicy pomiędzy zapotrzebowaniem a dostawą energii ma ogromny wpływ na energooszczędność. Wiele problemów dotyczących możliwości adaptacji ma związek z architekturą systemu dystrybucji zasilania do szafy. System zasilania infrastruktury teleinformatycznej powinien więc w dużym zakresie dostosowywać się do zmiennych wymagań w zakresie napięcia, mocy i dystrybucji do pojedynczych gniazd bez konieczności zmian połączeń w tablicach rozdzielczych pod napięciem. Montaż wszystkich komponentów w znormalizowanych szafach przemysłowych lub stojakach oraz stosowanie rozwiązań modułowych umożliwia wprowadzanie zmian w konfiguracji, minimalizując początkowe nakłady inwestycyjne oraz zapewniając większą dostępność. Znormalizowana i zintegrowana infrastruktura zasilania z możliwością adaptacji jest także kluczem do zapewnienia wysokiej dostępności systemu teleinformatycznego. Systemy zasilania i chłodzenia muszą precyzyjnie zapewniać zasilanie, usuwać nadmiar ciepła oraz pozwalać na automatyczne dostosowywanie się do aktualnego poziomu obciążenia.


TOP 200