Niezależny instalator

Narzędzie InstallShield 6.0 Professional pod względem wygody użycia i łatwości przygotowywania wersji instalacyjnych aplikacji przewyższa InstallShield for Windows Installer.

Narzędzie InstallShield 6.0 Professional pod względem wygody użycia i łatwości przygotowywania wersji instalacyjnych aplikacji przewyższa InstallShield for Windows Installer.

W nowym pakiecie InstallShield (IS) zmieniono filozofię pracy. W poprzednich wersjach należało napisać skrypt, który w pętli wykonywał określone operacje. Skrypty w IS 6.0 natomiast przypominają aplikacje dla Windows - oprogramowywane są poszczególne zdarzenia zachodzące podczas instalacji. Powoduje to, że skrypty są mniejsze, ale niestety znacznie dłużej trwa kompilacja i tworzenie gotowego pakietu instalacyjnego.

Nowymi elementami są InstallShield objects - obiekty, które zawierają często wykorzystywane biblioteki, takie jak ADO, biblioteki związane z DirectX czy BDE. Dotychczas, chcąc je instalować, trzeba było utworzyć odpowiednie komponenty w pakiecie, a potem w skrypcie oprogramować instalację. W IS 6.0 wystarczy dołączyć odpowiedni obiekt, w którym będą zapisane wszystkie niezbędne informacje do zainstalowania danego zbioru bibliotek. Co najważniejsze, InstallShield objects są elementami w pewnym sensie zewnętrznymi wobec samej instalacji. W momencie gdy będzie dostępna nowa wersja obiektu, można ją zainstalować w InstallShield i skompilować projekt.

Środowisko pracy programisty zostało udoskonalone. W IS 6.0 jest wbudowany nowy edytor tekstowy, który pozwala m.in. nagrywać makra. Obok okna do edycji jest prezentowane drzewo ze wszystkimi funkcjami zdefiniowanymi w skrypcie.

Użytkownicy wcześniejszych wersji pakietu nie poznają nowego debuggera. Wreszcie można łatwo śledzić zmianę wartości zmiennej, obserwować, jak kod w skrypcie reaguje na określone sytuacje.

W IS 6.0 można oprogramowywać proces odinstalowywania aplikacji. Dotychczas w ostatnim etapie instalacji IS gromadził zarejestrowane zmiany w systemie i na ich podstawie tworzył skrypt odinstalowujący. Programista mógł zrezygnować z tej możliwości i samodzielnie tworzyć moduły odinstalowujące albo zdać się na automat wbudowany w IS. W IS 6.0 moduł deinstalator zawiera wbudowane opcje reinstalacji i modyfikacji pakietu. Instalacja tworzona przy użyciu IS 6.0 wyglądem może przypominać programy wykorzystujące Windows Installer w Windows 2000. Należy jednak podkreślić, że IS 6.0 nie wykorzystuje mechanizmów Windows Installer.

Zmiany wprowadzone w IS 6.0 mogą powodować, że nie uda się łatwo przenieść skomplikowanych instalacji przygotowywanych w poprzednich wersjach. W dokumentacji zalecane jest rozważenie, czy zamiast przenosić instalacje, nie lepiej utworzyć nową.

IS 6.0 jest częścią pakietu InstallShield 2000, w którego skład wchodzi także specjalny pakiet ułatwiający korzystanie z mechanizmu Windows Installer. Pod względem wygody i łatwości tworzenia programu instalacyjnego korzystanie z IS 6.0 jest znacznie łatwiejsze niż z Windows Installer.

Dostępna jest nakładka na IS 6.0, pozwalająca na tworzenie instalacji w różnych językach, w tym w jęz. polskim.

--------------------------------------------------------------------------------

InstallShield 6.0 Proffesional

Dystrybucja: Connect Distribution, tel. (+22) 649 44 86, www.connect.waw.pl

Cena: ok. 1000 USD


TOP 200