Niewygodna dyrektywa

Polska zrewiduje na forum Unii Europejskiej stanowisko względem dyrektywy o patentowaniu wynalazków implementowanych komputerowo. W maju br., w trakcie posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności polski przedstawiciel zajął stanowisko neutralne, tym samym udzielając poparcia projektowi dyrektywy promowanemu przez Komisję Europejską.

Polska zrewiduje na forum Unii Europejskiej stanowisko względem dyrektywy o patentowaniu wynalazków implementowanych komputerowo. W maju br., w trakcie posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności polski przedstawiciel zajął stanowisko neutralne, tym samym udzielając poparcia projektowi dyrektywy promowanemu przez Komisję Europejską.

Jak nieoficjalnie przyznają przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, które obecnie zajmuje się sprawą dyrektywy, sytuacja Polski jest dość niezręczna, bowiem choć teoretycznie jest to możliwe, to raczej nie praktykuje się rewizji stanowiska kraju członkowskiego na tym etapie procesu stanowienia prawa wspólnotowego - a przynajmniej wtedy, jeśli nie zajdą istotne nowe okoliczności, uzasadniające potrzebę zmiany stanowiska (trudno za takie uznać zmiany personalne, jakie zaszły w MNiI, co było de facto powodem poważniejszego niż poprzednio zajęcia się przez rząd sprawą regulacji dotyczących patentowania oprogramowania).

Obecnie możliwe są dwa scenariusze. W pierwszym - gdy polskie uwagi podzielą inne państwa członkowskie - dyrektywa może zostać zmodyfikowana albo odrzucona w całości. Oznaczałoby to, że jej nowa wersja pojawi się najwcześniej za dwa lata. Natomiast drugi scenariusz jest dla Polski pesymistyczny. Jeżeli nasz głos sprzeciwu pozostanie osamotniony, to Polska nic nie osiągnąwszy, może wyjść na wichrzyciela - tym bardziej, że Belgia może obecnie zmienić swój głos z wstrzymującego się na popierający.

Przedstawiciele MNiI uważają, że sprawa jest zbyt ważna, aby nie podjąć takiego ryzyka. Przy tym celem jest nie odrzucenie dyrektywy, ale taka jej zmiana, aby uzyskać gwarancję, że jej zapisy jednoznacznie nie pozwolą na patentowanie programów komputerowych.


TOP 200